Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEMA Matematik

Skapad 2017-02-17 13:57 i Antistilla förskola Förskolor
Förskola
Genom att synliggöra och ta till vara på matematiken i barnens vardag hoppas vi kunna väcka barnens intresse och förståelse för matematik samt lust att utforska och tänka själva.

Innehåll

Mål

 • Att barnen ska erbjudas grundläggande kunskap kring siffror, antal, ordning, former.
 • Att barnen ska ges möjlighet att undersöka och diskutera/reflektera kring matematik och på så sätt utveckla sin språkliga förmåga samt bekanta sig med olika matematiska begrepp.
 • Att väcka lust och tilltro för barnen att utmanas i olika former av problemlösning och ta till vara på barnens kreativitet i olika former av logiskt tänkande.

Syfte/intention

Upptäckandelust, glädje, nyfikenhet.

 

Hur?

Genom att ta tillvara på matematiken som finns i barnens vardag och göra dem uppmärksamma på dess användbarhet samt genom styrda aktiviteter. Dessa områden kommer vi att fokusera på:

 • Siffror, antal, räkna.
 • Subtraktion, addition, division och multiplikation.
 • Mätning av tid, längd, vikt m.m.
 • Jämföra och sortera efter storlek, mängd, färg o.s.v
 • Mönster och former
 • Tidsord 
 • Probelmlösning/logiskt tänkande t.ex. duka till lunch.
 • Bygga och konstruera

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: