Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trä och metallslöjd Östra stenhagenskolan

Skapad 2017-02-17 15:31 i Östra Stenhagen grundsärskola Uppsala
Generell planering för trä och metallslöjd år 3-9
Grundsärskola 3 – 9 Slöjd
Slöjd i olika material. Förekommande arbetsmoment och tekniker, hantera verktyg och maskiner. Uppleva och upptäcka de olika materialens egenskaper vid hantering och bearbetning.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleverna ska utveckla sin kunskap och förmåga att

- hantera flera olika nya redskap

- material, tekniker och maskiner

- ta eget ansvar i slöjdarbetet,

- följa instruktioner och arbetsbeskrivningar

- göra planeringar och värderingar av arbetet.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas

Bedömning av din förmåga att:

- hantera redskap och tekniker

- ta egna initiativ

- ta emot och arbeta efter instruktioner

- planera och värdera ditt arbete

 

Hur går bedömning till:

Jag bedömmer dig genom observationer under arbetets gång, samt det färdiga resultatet.

Undervisning och arbetsformer

Genomgång av arbetets innehåll/syfte sker i grupp och enskilt vad gäller både det praktiska som det teoretiska.

Eleverna får se hur de olika momenten utförs praktiskt.

Eleverna får under hela arbetsprocessen stöd och hjälp enskilt och i grupp.

Eleverna arbetar mest enskilt men även i samarbeten med kamrater.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner. Hur de benämns och används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med givna redskap, verktyg, och material.
  Sl  A 6

Matriser

Sl
Bedömningsmatris i textilslöjd för grundsärskolan år4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Idéutveckling och överväganden
Förmågan att komma med slöjdidéer och formge föremålen.
Väljer slöjdidé och formger tillsammans med vuxen.
Väljer oftast slöjdidé själv men formger tillsammans med vuxen.
Väljer alltid slöjdidé själv, formger delvis själv.
Framställning
Förmågan att välja redskap och använda dem på ett säkert sätt.
Väljer redskap tillsammans med vuxen arbetar delvis självständigt. Behöver mycket stöd i redskapshantering
Väljer ibland redskap själv och arbetar oftast självständigt. Behöver stöd i redskapshantering
Väljer oftast redskap själv och arbetar självständigt. Klarar en stor del av redskaps hantering själv.
Framställning
Förmågan att arbeta efter enkel arbetsbeskrivning
Arbetar mycket tillsammans med vuxen.
Arbetar delvis själv efter beskrivning.
Arbetar oftast själv efter beskrivning
Framställning
Förmågan att ta egna initiativ och lösa problem.
Tar få egna initiativ och löser problem tillsammans med vuxen.
Tar delvis egna initiativ och löser problem med stöd.
Tar ofta egna initiativ och löser problem med lite stöd.
Värdering
Förmågan att utvärdera och dokumentera sitt arbete.
Utvärderar och dokumenterar tillsammans med vuxen.
Utvärderar och dokumenterar delvis själv.
Utvärderar och dokumenterar det mesta själv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: