Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är tro? Re År 4 v. 9-14

Skapad 2017-02-18 15:49 i Storvretaskolan Uppsala
Re År 4
Grundskola 4 Religionskunskap
Alla religioner har en tro. Tro kan vi inte se, det är istället våra tankar inom oss själva. Spännande riter och traditioner inom kristendomen ska vi arbeta med och kanske förvånas över hur lika olika religioner kan tyckas vara. Vad innebär det att göra gott och vara en kamrat?

Innehåll

Målet med undervisningen

Syftet är att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Analysera kristendomen /../ samt /../ bruk /../
 • Söka information om religioner /../
 • Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet
 • Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar /../      

Innehållet i undervisningen

Det centrala innehållet i undervisningen är:

 • Begreppen religion och livsåskådning
 • Ritualer /../ samt heliga platser och rum i kristendomen /../
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat /../
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det innebär att göra gott.

Så här ska vi arbeta:

 • Genomgångar av religion, tro och kristendomen
 • Stödord som en strategi för att minnas och komma ihåg
 • Kortskrivande utifrån stödorden 
 • Se på film
 • Läsa olika texter om kristendomen
 • Prov efter avslutat arbete

Kunskapskrav

Bedömning

Elevens förmåga att analysera, reflektera och resonera och argumentera kommer att bedömas formativt under lektioner. Arbetet avslutas med ett prov där inledningsvis eleverna samarbetar och resonerar om vad det kan innebära att vara en bra kamrat. Sedan förklarar eleverna enskilt skriftligt vad de tycker centrala ord och begrepp inom kristendomen betyder. Respons ges skriftligt av lärare.

 

                                                                                    

Uppgifter

 • Förförståelse genom föreläsning

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6

Matriser

Re
Kristendomen Re år 4

Religionskunskap

-------->
-------->
-------->
Kristendomen
Du beskriver på ett enkelt sätt kristendomens betydelse för kultur och samhälle i Sverige.
Du beskriver på ett utvecklat sätt kristendomens betydelse för kultur och samhälle i Sverige.
Du beskriver på ett välutvecklat sätt kristendomens betydelse för kultur och samhälle i Sverige.
Högtider och ritualer
Du känner till några kristna högtider, ritualer och traditioner och kan beskriva dem på ett enkelt sätt.
Du känner till de kristna högtiderna, ritualer och traditioner och kan beskriva dem på ett utvecklat sätt.
Du känner till de kristna högtiderna, ritualer och traditioner och kan beskriva dem på ett utvecklat sätt. Du kan förklara deras bakgrund och syfte.
Hur och när kristendomen kom till Sverige
Du kan på ett enkelt sätt redogöra för hur och när vi blev kristna i Sverige
Du kan på ett utvecklat sätt redogöra för hur och när vi blev kristna i Sverige
Du kan på ett välutvecklat sätt redogöra för när och hur vi blev kristna i Sverige
Symbol, helig skrift och byggnadNy aspekt
Du känner till kristendomens heliga skrift, byggnad och symbol
Du känner till och kan redogöra för kristendomens heliga skrift, byggnad och symbol
Du kan redogöra för kristendomens heliga skrift, byggnad och symbol på ett utvecklat sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: