Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattespanarna 4B kap. 1 - Bråk

Skapad 2017-02-18 16:40 i Stadsskogenskolan Alingsås
Mattespanarna 4B kapitel 1 - Bråk
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer arbeta med kapitel 1 i Mattespanarna 4B, området "Bråk".

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Övergripande Mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

Centralt innehåll

 

 • taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma 4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma 4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.

 

Ma 4-6

Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Bråk

Bedömning

I arbetsområdet Bråk bedöms din förmåga att:

 • Läsa och rita bilder av bråk: halvor, tredjedelar, fjärdedelar, femtedelar, sjättedelar, åttondelar och tiondelar.
 • Förstå att alla delar är lika stora i ett bråk.
 • Jämföra storleken på enklare bråk.
 • Räkna ut hur stor delen är.
 • Kunna följande begrepp: bråk, täljarenämnare, halv, tredjedel, fjärdedel.

 

Bedömningen kommer att grunda sig på:

 • De förmågor som du visar upp på lektionerna, både muntligt och skriftligt
 • Din delaktighet i paruppgifter och praktiska moment
 • Skriftlig avstämning

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer)

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

 • Ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • Föra matematiska diskussioner och resonemang tillsammans med andra.
 • Träna problemlösning enkilt och i par.
 • Öva med hjälp av datorn.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bråk

Eleven kan använda och beskriva begrepp samt ge exempel på hur olika begrepp relaterar till varandra:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven förstår bråk och kan jämföra olika bråktal.
Eleven vet hur många delar det går på en hel med enklare bråk och kan avgöra om delarna är lika stora. Ex. Det går 6 sjättedelar på en hel.
Eleven ritar egna figurer och jämför olika enklare bråk. Ex. Rita en bild och jämför bråken 1/3 och 4/6.
Eleven ritar egna figurer och jämför olika bråk. Ex. Vad är störst, 2/3 eller 3/4?

Eleven kan välja och använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven räknar med bråk utifrån en hel.
Eleven räknar ut hur mycket som är kvar av en helhet med enklare bråk. Ex. Hur mycket är kvar av en tårta om man äter upp 1/4.
Eleven räknar ut hur många delar som är kvar av en helhet. Ex. Hur stor del av klassen är i skolan om 2/6 är sjuka?
Eleven räknar ut hur många delar som är kvar av en helhet med olika bråk. Ex. Hur mycket återstår om du har tagit 1/6 och 1/2?
Eleven räknar med bråk i beräkningar med flera steg.
Eleven läser av vilket bråk som bildas vid en uppdelning i ett steg. Ex. Vad kallas en del när man delar något i tio lika stora delar?
Eleven delar en figur i flera enklare steg och kan teckna det nya bråket. Ex. Vad är hälften av en tredjedel?
Eleven räknar med delen av ett antal.
Eleven kan med hjälp av en bild eller en beräkning räkna ut enklare bråk av en helhet. Ex. Hur mycket är 1/3 av 600 kr?
Eleven räknar ut ett bråk av en helhet och ser ett mönster i beräkningen. Ex. Vad är 1/2 av 16 och 1/4 av 16? Hur kan du ta hjälp av din första beräkning när du löser den andra?
Eleven räknar ut ett bråk av en helhet där täljaren är större än 1. Ex. Hur mycket är 2/8 av 24 kr?

Eleven kan lösa och formulera problem:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven använder strategier i problemlösning, beskriver sitt tillvägagångssätt och bedömer resultatets rimlighet.
Eleven löser enklare problem utifrån en bild och kan till viss del bedöma rimlighet. Ex. Hur många minuter går det på 1/4 timme?
Eleven löser problem som kräver beräkningar i flera steg och kan variera sitt lösningssätt och bedöma rimligheten i lösningen. Ex. Sidan 25, uppgift 82.

Eleven redovisar sina uppgifter och använder matematiska symboler och begrepp.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven redogör för beräkningar i tal och skrift med grundläggande begrepp och symboler.
Eleven redovisar ibland sina beräkningar.
Eleven redovisar sina uppgifter och använder till viss del matematiska symboler och begrepp.
Eleven redovisar sina uppgifter och använder matematiska symboler och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: