Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia, Vikingatiden år 4 v. 9-20

Skapad 2017-02-18 17:39 i Storvretaskolan Uppsala
Hur var det att leva på vikingatiden 800e.kr-1100 e.kr? Detta kommer vi att undersöka närmare och på en massa olika och spännande sätt.
Grundskola 4 Historia
De kommande veckorna kommer vi att arbeta med vikingatiden. Hur var det att leva på vikingatiden 820e.kr-1050 e.kr? Var alla ute och plundrade och härjade och vem skötte i så fall om gårdarna? Hur var det att vara barn under den här tiden? Detta kommer vi att undersöka närmare och på en massa olika och spännande sätt. Vi kommer att göra en upplevelsefylld tidsresa i historien "Tillbaka till dåtiden", häng med!...

Innehåll

Arbetsområde

Under kommande veckor  kommer vi att arbeta med och se vad som hände under senare delen av järnåldern i Sverige och Norden, den tid vi kallar vikingatiden. Varför har denna tidsepok fått namnet vikingatiden? Hur bodde och levde man på denna tid? Vilka spår har människor från denna tid lämnat i vår omgivning?

Arbetssätt

Du kommer att få arbeta både praktiskt och teoretiskt med tidsepoken vikingatiden efter klassens önskemål. Du kommer b.la. få leka med tanken att det fanns tidningar under vikingatiden. Klassens uppgift är att ge ut en egen tidning.

 • Grupp eller enskilt forskningsarbete.
 • Använda dator/Ipad
 • Vi läser både skönlitterära texter samt faktatexter om vikingatiden.
 • Se film, delar ur UR:s serie Rena rama forntiden (Den sanna historien, Resa - vikingafärder, Vikingarnas levnadsvillkor, Asatro)
 • - Texterna och filmerna som vi använder oss av kommer vi att ha diskussioner om, både i helklass och mindre grupper. Vi kommer att koppla innehållet till nutid för att finna likheter, skillnader, förändringar och orsaker till förändringarna.
 • Göra en egen klasstidning "Vikingabladet".
 • Skriva ett brev från en vikingaresa.
 • Bilduppgifter som att göra en egen runsten.

Du ska skriva en egen historisk berättelse där du ska kunna redogöra för hur livet såg ut under vikingatiden. I berättelsen ska du ha med följande innehåll:

 • Vikingaby
 • Resor
 • Kläder
 • Vapen och redskap
 • Runor
 • Gudar

 

 

.

 

Uppgifter

 • Vikingatiden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: