Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering av Unidad 3, Spanska 1

Skapad 2017-02-18 18:04 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Moderna Språk - Spanska
I det här arbetsområdet ska vi lära oss mer om landet Nicaragua som ligger i Centralamerika. Vi kommer att arbeta med familjeord, lägesord, tidsuttryck, stadsvokabulär och olika kulturella företeelser. Vi fördjupar också våra grammatiska kunskaper i det här kapitlet.

Innehåll

För att komma åt ljudfiler, grammatikgenomgångar och planeringen, klicka här. 

Matriser

ModSpa
Avslutande bedömningsmatris, Spanska 1

E-nivå
C-nivå:
A-nivå:
Muntlig framställning:
I muntliga framställningar av olika slag formulerar du dig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar du dig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar du dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Skrivförmåga:
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar du dig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar du dig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar du dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Muntlig interaktion:
I muntlig interaktion uttrycker du dig begripligt och enkelt med enstaka ord och fraser.
I muntlig interaktion uttrycker du dig begripligt och enkelt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion uttrycker du dig relativt tydligt och enkelt med ord, fraser och meningar.
Strategier för interaktion:
Du väljer och använder någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du väljer och använder några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du väljer och använder flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kulturella företeelser:
Du kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används och gör då också enkla jämförelser med dina egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används och gör då också enkla jämförelser med dina egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används och gör då också enkla jämförelser med dina egna erfarenheter och kunskaper.
Användning av olika medier:
Du väljer texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier, samt använder med viss relevans det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du väljer texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier, samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du väljer texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier, samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Hörförståelse-förmåga:
Du förstår vanliga ord och enkla fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo som handlar om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo som handlar om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo som handlar om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsförståelse-förmåga:
Du förstår vanliga ord och enkla fraser i korta, enkla texter som handlar om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i korta, enkla texter som handlar om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i korta, enkla texter som handlar om vardagliga och välbekanta ämnen.
Hur du visar din förståelse:
Du visar din förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier för reception:
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder du någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder du i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder du i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.
Kunna göra förbättringar:
För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du och gör enstaka enkla förbättringar av dina egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du och gör enstaka enkla förbättringar av dina egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du och gör enkla förbättringar av dina egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: