Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - Vi lär på lekplatsen - kraft och rörelse

Skapad 2017-02-19 08:25 i Rösjöskolan Sollentuna
Vi ska jobba med kraft och rörelse på lekplatsen. Vi ska utföra undersökningar för att lära oss om begreppen balans, tyngdpunkt, jämvikt, friktion och tyngdkraft
Grundskola 2 – 3 NO (år 1-3)
Du har många gånger åkt rutschbana och gungat på en lekplats i din närhet men nu ska vi göra det med "forskarglasögonen" på för att lära oss om fysikens regler.

I klassrummet och på lekplatsen ska vi göra undersökningar för att förstå begreppen balans, tyngdpunkt, jämvikt, friktion och tyngdkraft.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du ska kunna:
- använda dig av begreppen tyngdkraft, friktion, balans, jämvikt, tyngdpunkt.
- utföra undersökningar i klassrummet och på lekplatsen utifrån instruktioner.
- dokumentera ditt arbete genom text, bild och film.
- jämföra dina resultat och din dokumentation med någon annan.

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att delta i undersökningar och diskussioner.

Undervisning

Vi kommer att ha genomgångar i klassrummet där vi berör alla begrepp du ska lära dig. Vi kommer att göra undersökningar i klassrummet och på skolgården för att lära oss om några av fysikens regler. Du ska dokumetera dina undersökningar och sedan arbeta med dem i klassrummet innan vi gör grupper där ni får jämföra era resultat.

 

Titta på filmer från SLI:
Superhemligt : Juicepaketbuset - Vad är en kraft?
Superhemligt : Vattenhinksbuset - Vad är tyngdkraft?
Superhemligt : Väckningsbuset - Hur fungerar balans
Superhemligt : Datorbuset - Vad är friktion?

Arbeta med Espresso:
Biet/No/Krafter och rörelser
Biet/No/Övningar och lärverktyg/På lekplatsen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3

Matriser

NO
Bedömningsmatris i NO, åk 1-3

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Du kan samtala om begreppen tyngdkraft, friktion, balans och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Utifrån tydliga instruktioner kan du utföra enkla experiment.
I det undersökande arbetet gör du någon jämförelse mellan dina egna och andras resultat.
Du dokumenterar dessutom dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
Du kan formulera en hypotes.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: