Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 6 period 2 (med Matteborgen som grund)

Skapad 2017-02-19 09:19 i Montessoriskolan Vaxholm Grundskolor
Arbetsområden första delen av HT-16 Räkna och jämföra decimaltal samt förstå varför vi använder decimaltal. Räkna, skriva och jämföra bråk både i blandad form och bråkform. Räkna delar av antal.
Grundskola 6 Matematik
Här kommer vi att arbeta med statistik, problemlösning och algebra.

Innehåll

Centralt innehåll

Till eleven

Du ska utveckla din förmåga att lösa problem i vardagssituationer.

 • Du ska utveckla din förmåga att välja lämpligt sätt att lösa problem med.

 • Du ska utveckla din förmåga att tala om hur du tänkt ( i tal, skrift, bild och handling)

 • Du ska utveckla kunskaper inom följande arbetsområden:

 • Statistik med tabeller, stapel, linje och cirkeldiagram samt medelvärde.

 • Säkerhet att beräkna algoritm med addition, subtraktion och multiplikation samt kortdivision

 • Algebra - att räkna med likheter, tolka och skriva uttryck samt lösa ekvationer

Undervisning

 • Gemensamma genomgångar vid varje arbetsområde.

  • Individuellt arbete.

  • Par eller gruppuppgifter (prata matematik)

  • Skriftliga diagnoser och prov

  • Muntliga redovisningar

  • Praktiska uppgifter med Algebra-material

Detta kommer att bedömas

 • Hur du kan räkna med algoritm
 • Hur du kan tolka läsa av och konstruera tabeller och diagram samt beräkna medelvärde
 • På vilka sätt du kan lösa matematiska problem med olika metoder.
 • Hur du skriver olika uttryck med variabler inom algebra
 • Hur du löser och konstruerar olika enkla ekvationer
 • Hur du kan räkna med likheter
 • Kunna visa hur du kommer fram till lösningar på uppgifter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Skriftligt omdöme/bedömningsmatris i ämnet Matematik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Matematiska metoder
* Du väljer och använder grundläggande metoder på ett korrekt och säkert sätt. Du använder överslagsräkning, skriftliga metoder, huvudräkning och tekniska hjälpmedel.
* Du visar goda kunskaper om matematiska metoder genom att välja och använda dem korrekt och med säkerhet.
* Du visar mycket goda kunskaper om matematiska metoder genom att välja och använda dem på ett korrekt sätt och med god säkerhet.
Formulera och lösa
* Du löser enkla matematiska problem, beskriver din metod och ger enklare förklaringar om tillvägagångssätt och resultatets rimlighet.
.* Du löser sammansatta problem, förklarar val av metod och ger utvecklade förklaringar om tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
* Du löser sammansatta problem, förklarar val av metod och ger välutvecklade och nyanserade förklaringar om tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Statistik
* Du kan till viss del konstruera, läsa av och tolka information ur tabeller och diagram. Du kan med viss säkerhet beräkna medelvärde
* Du har goda kunskaper om hur du ska konstruera, läsa av och tolka information ur tabeller och diagram Du kan beräkna medelvärde.
* Du har mycket goda kunskaper om hur du ska konstruera, läsa av och tolka information ur tabeller och diagram. Du kan med säkerhet beräkna medelvärde och genomsnitt.
Problemlösning
* Du kan till viss del lösa problematiska textuppgifter genom att använda dig av lämplig metod.
* Du kan lösa problematiska textuppgifter genom att använda dig av olika metoder.
* Du med säkerhet lösa problematiska textuppgifter genom att välja mellan lämpliga metoder
Algebra
Du kan till viss del tolka och skriva uttryck med variabler samt beräkna och lösa enklare likheter och ekvationer.
Du kan tolka och skriva uttryck med variabler samt beräkna och lösa enklare likheter och ekvationer.
Du kan med säkerhet tolka och skriva uttryck med variabler samt beräkna och lösa enklare likheter och ekvationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: