Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi år 5

Skapad 2017-02-19 14:10 i Alzahráa Idealiska Akademi Grundskolor
Grundskola F – 9
I år 5 kommer vi repetera delar av Sveriges geografi från 4an för att sedan börja lära oss om Europa.

Innehåll

Du kommer lära dig om:

 • Att veta hur olika delar av Sverige ser ut.
 • Kunna namn och läge på Sveriges landskap, orter, hav, berg och vatten i Sverige och lite kring övriga Norden.
 • Kunna ge exempel på olika naturtillgångar.
 • jordens uppbyggnad
 • hur Europa ser ut vad det gäller berg, skog och kuster
 • Europas karta
 • vattnet i Europa
 • Europas befolkning
 • Europas naturresurser t.ex. vatten, odlingsmark och skogar
 • namn och lägen på länder, öar, vatten, berg m.m.

 

Kopplingar till läroplan

Syfte

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Centralt innehåll

 • Livsmiljöer Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
 • Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Livsmiljöer Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
 • Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Arbetssätt

Läsa texter och samtala med din lärare. Bearbeta innehållet med instuderingsfrågor och i en arbetsbok.

Muntliga genomgångar före och efter olika arbetsmoment

Se film.

 

Bedömning

Du kommer att få visa din kunskap muntligt och skriftligt.

Du kommer att få göra skriftliga och muntliga test för att se vad du minns av det vi arbetat med.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: