👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden åk 2

Skapad 2017-02-19 14:55 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 1 – 3 Fysik NO (år 1-3)
Under arbetet med tema rymden kommer vi att undersöka vår planet och vårt solsystem utifrån de frågeställningar som ni kommer med under uppstarten. Vi kommer under arbetet att ta del av både gamla berättelser och ny forskning.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla dina kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka världen.
Du ska utveckla din förmåga att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden.
Du ska utveckla din förmåga att använda begreppen för våra olika himlakroppar, så som sol, stjärnor, måne och planeter för att kunna beskriva deras rörelser i förhållande till varandra, samt hur de påverkar vårt liv på jorden.

 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • visa och beskriva hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra
 • beskriva månens olika faser
 • beskriva stjärnbilder
 • beskriva hur årtidsväxlingar sker i naturen
 • berätta hur man i äldre tider strävade efter att förstå och förklara några fenomen i naturen 

Detta genom att jag:

 • lyssnar på dig när du samtalar enskilt och i gruppdiskussioner
 • tittar på bilder du framställer
 • läser texter du skriver

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • Uppstart med vad du vill lära dig om rymden
 • Samtal, både enskilt och i grupp
 • Framställa bilder enskilt och gemensamt
 • Se på filmer och läsa texter
 • Skriva faktatexter

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3