Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

El och magnetism

Skapad 2017-02-19 15:49 i Sörviks skola Ludvika
Mall för Pedagogisk planering lå 13/14
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
I det här arbetsområdet ska vi arbeta med magnetism och elektricitet. Vi kommer att göra experiment och andra undersökningar.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska studerar olika materials egenskaper och hur de kan sorteras, t ex efter magnetism eller ledningsförmåga.

Vi kommer att studera vad olika föremål är tillverkade av.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska göra enkla naturvetenskapliga undersökningar och experiment.

Vad som kommer att bedömas:

Förmågan att kommunicera, argumentera  och ha ett naturvetenskapligt arbetssätt.

Förmågan förklara och beskriva olika begrepp.

Hur du får visa vad du kan:

Du ska kunna beskriva vad några olika föremål är tillverkade av och hur de kan sorteras.

Du ska också utifrån tydliga instruktioner kunna utföra enkla undersökningar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: