Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 2B kapitel 1

Skapad 2017-02-19 16:23 i Västerby skola Hedemora
Grundskola 2 Matematik
Vi tränar på den analoga klockan samt på att mäta tid.

Innehåll

Centralt innehåll

 • hel och halvtimme på klockan
 • kvart i och kvart över på klockan
 • alla klockslag på urtavlans  fem minuters noggrannhet
 • uppskatta tid
 • förstå hur tiden går, mäta tid

Begrepp

Begrepp som du ska känna till
 • urtavla
 • timvisare, minutvisare
 • hel timme, halvtimme, kvart 
 • timme, minut
 • analog klocka 

Konkretisering av mål

Du ska kunna: 

 • alla klockslagen på en analog klocka
 • uppskatta tid, t ex 1 minut
 • förstå hur tiden går
 • räkna ut hur lång tid som gått och hur mycket klockan blivit

Bedömning

Jag kommer bedöma dig utifrån:
 • hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter
 • hur du har löst dina uppgifter i matteboken
 • skriftlig diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Kapitel 1

Du har nått en del av målet.
Du har nått målet.
Hel- och halvtimme
Du kan heltimme och halvtimme på klockan.
Kvart i och kvart över
Du kan kvart i och kvart över på klockan
Alla klockslag
Du kan alla klockslag på den analoga klockan med 5 minuters noggrannhet
Uppskattning av tid
Du kan uppskatta hur lång 1 minut är och vad man hinner på olika lång tid.
Räkna tid
Du kan räkna ut hur lång tid som gått och vad klockan blivit utifrån en tidsangivelse.
Problemlösning
Du kan lösa enkla vardagliga problem genom att välja räknesätt och se om svaret är rimligt.
Begrepp
Du kan använda begreppen urtavla, timvisare, minutvisare hel timme, halvtimme, kvart, timme, minut, analog klocka
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: