Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap 3 och 4 Geometri, samband och förändring vt 19

Skapad 2017-02-19 17:17 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 9 Matematik
Arbetsområde: Kapitel 3 och 4.

Läromedel: Z-boken

Innehåll

Geometri, samband och förändring

Arbetsområde: Kapitel 3 och 4.
Tidsperiod: Vecka 49-13
Läromedel: Z-boken

Arbetssätt

Träna inför nationella provet

Kunskapsmål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

Geometri (kap 3)

 • Symmetriska egenskaper hos objekt
 • Använda likformighet för att lösa matematiska problem
 • Samband mellan längd-, area- och volymskala
 • Genomföra beräkningar med kvadratrötter med och utan miniräknare
 • Undersöka giltigheten i och lösa problem med Pythagaros sats
 • Värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
 • Kunna förstå och förklara följande begrepp: spegling, symmetri, likformighet, längdskala, areaskala, volymskala, kvadrat,
  Pythagoras sats, katet, hypotenusa

Samband och förändring (kapitel 4)

 • Använda sambandet mellan andel, del och det hela för att lösa olika problem
 • Använda förändringsfaktorn vid upprepade förändringar
 • Egenskaper hos olika slags funktioner
 • Tolka och rita grafer
 • Beskriva linjära funktioner matematiskt
 • Värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
 • Kunna förstå och förklara följande begrepp: procent, procentenhet, promille, förändringsfaktor, funktion, koordinatsystem, x-axel och y-axel, origo, koordinat, linjär funktion, värdetabell, graf, oberoende variabel, beroende variabel, riktningskoefficient, proportionalitet

 Bedömning

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom:
• ett aktivt deltagande i samtal och diskussioner
• ett aktivt deltagande på lektioner

Och tillsist:

 • Tänk på att redovisa dina uppgifter ordentligt när du övningsräknar. Gör alltid ordentliga redovisningar och skriv alltid fullständiga svar, det har du igen på proven.
 • Ta vara på lektionstiden. Ju mer du får gjort på lektionen desto mindre behöver du jobba hemma.


Avslutas med ett skriftligt prov v 12 (preliminärt)

 

Uppgifter

 • Planering VT

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: