Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppfinningar

Skapad 2017-02-20 09:27 i Djupedalskolan Härryda
Teknik, uppfinning
Grundskola 7 – 9 Teknik
Radion har ingen framtid! Flygande maskiner som är tyngre än luft är omöjliga! Röntgen kommer att visa sig vara en bluff.

Detta är bara några av de förutsägelserna som du nu kan skratta åt när du sitter med facit i hand. Men vad var egentligen drivkrafterna för dessa uppfinnarna? Hur har dessa "omöjliga" uppfinningar påverkat ditt liv?

Innehåll

Uppfinningar - ett teknikarbete

Vem var uppfinnaren? Berätta kortfattat om honom eller henne. 

Beskriv uppfinningen

-  När uppfanns den?

-  Var uppfanns den?

-  Hur fungerar den?

- Vad används den till?

Hur har uppfinningen utvecklats fram till idag?

Varför uppfanns uppfinningen vid just den tidpunkten? Vilket behov fanns?

Vilka för- och nackdelar innebar uppfinningen på natur (miljö), samhälle och människans livsvillkor? (Hur har uppfinningen/systemet påverkat individen, samhället och miljön?)

Hur tror du att samhället skulle se ut idag om inte uppfinningen hade uppfunnits?

Fundera kring hur denna uppfinning skulle kunna vidareutvecklas? Ge förslag. Rita gärna.

Egna frågeställningar?

Du skall tydligt redovisa varifrån du hämtat din fakta (källhänvisningar).

 

Lycka till!

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Arbete om en teknisk uppfinning eller ett tekniskt system

E
C
A
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system förändras med tiden och visar på drivkrafter för den tekniska utvecklingen
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system förändras med tiden och visar på drivkrafter för den tekniska utvecklingen
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system förändras med tiden och visar på drivkrafter för den tekniska utvecklingen
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: