Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

geometri år 6

Skapad 2017-02-20 12:58 i Vallhamra skola Partille
Grundskola F – 6 Matematik
Matematik är roligt! Alla kan Lära

Innehåll

Dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen handla om:

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

• Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

• Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.

• Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

• Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Detta ska du lära dig:

att identifiera, namnge,konstruera och jämföra egenskaper hos geometriska objekt

Känna igen , mäta och rita vinklar

om olika egenskaper, konstruktion och resonemang i symetri

tolka och använda skala för förminskning och förstoring i vardagliga situationer

använda lämpligt prefix vid längdangivelser

metod för att beräkna omkrets  och area  av vanliga polygoner 

beräkna volym av rätblock

 

att förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 

Så här kommer vi att arbeta:

Matematik

Vi arbetar med olika metoder och lärstrategier. Det kan vara problemlösningsuppgifter i grupp/ individuellt, laborativa övningar, samtal diskussioner kring begrepp, färdighetsträning (räknar på egen hand) matte spel, mattesajter filmklipp genomgångar mm

 

När de arbetar i boken väljer de nivå själva och räknar 1 hel nivå och det mesta på nästa. Så brukar det som regel vara men kan man begreppet som övas och känner sig helt säker går eleven vidare med andra uppgifter.

 

 

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Bedömning:

Varje lektion är ett bedömningstillfälle ett tillfälle att vara aktiv och visa vad du kan. 

Läxförhör är ett tillfälle att visa och pröva vad du kan.

På slutet  av ett område gör  vi någon form av uppgift där eleven får möjlighet att pröva sina kunskaper - Det kan vara muntligt i grupp, diagnos, prov, diskussionuppgifter. 

Därefter arbetar vi med att dokumentera i unikum vad eleven kan. Hur och vad som ska tränas vidare.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: