Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Animal, the Vegetable and John D. Jones

Skapad 2017-02-20 12:59 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 7 Engelska
Vad händer egentligen i en text? Och vad känner karaktärerna i historien? Hur är allt beskrivet och hur ska det sluta? Låt oss titta lite närmare...

Innehåll

 

Syfte - förmågor från kursplanen:

  • förstå och tolka innehållet i olika slags texter
  • formulera sig och kommunicera i skrift
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd

 

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Din förmåga att formulera dig och kommunicera (interagera) i skrift. Detta visar du genom att chatta på¨nätet med en klasskompis om textens innehåll  och genom att skriva ett brev på ett så korrekt språk som möjligt,

Din förmåga att förstå och tolka innehållet i en text. Detta visas genom hur mycket du uppfattar i en text och hur du beskriver och förklarar dina åsikter om det lästa (fler detaljer -större förståelse)

Dina språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd. T.ex. omformuleringar, frågor och förklaringar. Detta visar du genom att aktivt arbeta med ord du inte förstår och be någon förtydliga när något är oklart i kommunikationen samt själv förtydliga när det behövs.

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Du kommer att få läsa en text och arbeta med ord och innehåll för att få en djupare förståelse av texten. Vi kommer att arbeta med frågor till texten och några prepositioner. Vi kommer att titta på hur slutet ser ut och hur det skulle kunna göras annorlunda. Karaktärernas känslor kommer vi att försöka beskriva men även dina egna känslor kring texten.

Genom att föra en skriftlig dialog (chatt) med en kamrat om textens innehåll tränar du på att interagera och att se innehållet ur fler perspektiv.

Vi avslutar med en läsförståelse där förståelse av text och skriftlig kommunikation ingår.

Matriser

En
Engelska 7-9

Kunskapskrav
E
C
A
Kommentar
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Flöde i interaktion och produktion.
Eleven kan förstå innehållet och uppfatta detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du förstår det viktigaste och visar det genom att vara delaktig i övningar och diskussioner individuellt, i grupp och i klass.
Du uppfattar fler detaljer och du har lättare för att läsa mellan raderna.
Du förstår precis det som står och du kan urskilja undermeningar och läsa mellan raderna.
Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
Flöde i interaktion och produktion.
Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du berättar, beskriver och förklarar dina åsikter om det lästa/sedda.
Du visar i diskussionerna och i dina texter att du förstår innehållet, du lyfter upp viktiga detaljer och du kan se innehållet ur mer än ett perspektiv.
Du visar att du har förstått genom att använda ett stort ordförråd där du väljer precisa ord för att uttrycka exakt det du vill. Du kan se helhet och detaljer av innehållet samt ur olika perspektiv.
Använda språkliga strategier för att förstå
Språkliga strategier
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av strategi/strategier för lyssnande och läsning.
Du kan be talaren att upprepa/tala långsammare för att öka din egen förståelse. När du läser kan du använda någon strategi ex. en ordbok, läsa om, gissa ordets betydelse för att öka din förståelse.
Du har tillgång till fler strategier i både samtal och läsning.
Du har tillgång till fler strategier i både samtal och läsning.
Formulera sig och kommunicera i skrift och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Grad av mottagaranpassning
I skriftlig interaktion kan eleven i olika grad uttrycka sig samt anpassa till syfte, mottagare och situation.
Du kan använda några olika hälsnings- och avskedsfraser, du kan formulera dig i brev, chatt och andra medier både med människor du känner och inte känner. Ex. kan du ge och svara på uppmaningar, inbjudningar och ursäkter och liknande på en neutral stilnivå.
Du kan klara dig i olika sociala sammanhang genom att du kan använda de vanligaste uttrycken när du skall be om eller ge information, uttrycka vad du tycker och tänker, allt på ett lämpligt, fungerande sätt
Du kan klara dig i olika sociala sammanhang genom att du kan använda de vanligaste uttrycken när du skall be om eller ge information, uttrycka vad du tycker och tänker, allt på ett lämpligt, fungerande sätt
Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd
Språkliga strategier
Dessutom kan eleven välja och använda sig av strategier som i olika grad löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan i ett samtal i viss mån ge stöd till en talare, genom turtagning ta upp nya idéer i samtalet och omformulera dig när du upptäcker att orden fattas. De strategier du väljer fungerar oftast och de hjälper delvis till att lösa de problem som gör att samtalet inte fungerar bra.
De strategier du väljer fungerar bra och bidrar till att samtalet eller diskussionen inte stannar upp.
De strategier du använder gör att samtalet eller diskussionen breddas och/eller blir bättre.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: