Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra Åk 8

Skapad 2017-02-20 15:50 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Användning av bokstäver och symboler i uttryck, formler och ekvationer kallar vi för algebra.
Grundskola 7 – 9 Matematik
Algebra är ett eget område inom matematiken. Det är också ett hjälpmedel inom många matematiska och naturvetenskapliga områden.

I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig hur man använda bokstäver och symboler för att tolka vardagliga situationer som du förenklar till uttryck eller använder för att lösa problem på ett effektivt sätt.

Innehåll

Syfte

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

Konkreta mål

När du har arbetat med det här arbetsområdet ska du kunna:

 • tolka uttryck
 • teckna ett uttryck
 • beräkna värdet av ett uttryck
 • förenkla uttryck
 • förenkla uttryck skrivna med parenteser
 • lösa olika typer av ekvationer
 • lösa problem med ekvationer

Så här jobbar vi

 • Lärarledda genomgångar
 • Problemlösning
 • Samtal och diskussioner i grupp/par/klass
 • Eget arbete - enskilt och i grupp - lektionstid
 • Eget arbete - enskilt - hemma

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • tolka algebraiska uttryck 
 • skapa och använda algebraiska uttryck
 • lösa problem med algebra
 • värdera och kontrollera algebraiska lösningar

Matriser

Ma
Algebra Åk 8

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Problemlösning
Hur väl du formulerar och löser problem samt väljer strategier och metoder.
Du behöver stöd för att lösa olika matematiska problem som handlar om saker du känner till. Du behöver stöd med att välja och använda metoder som passar för att lösa problemen.
Du kan på ett ganska bra sätt lösa olika matematiska problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du kan på ett bra sätt lösa olika matematiska problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa olika matematiska problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen.
Begreppsförståelse
Hur väl du använder och analyserar matematiska begrepp och samband mellan dem
Du behöver hjälp med hur de matematiska begreppen kan användas eller beskrivas.
Du har baskunskaper och du använder dem för det mesta i situationer som du känner till.
Du har goda kunskaper och du använder dem i situationer som känner till.
Du har mycket goda kunskaper och du använder dem i kända och nya situationer.
Metoder/arbetssätt
Hur väl du använder lämpliga metoder för att göra beräkningar och dess resultat.
Du behöver hjälp med att välja och att använda fungerande matematiska metoder.
Du kan välja och att använda matematiska metoder för att göra beräkningar som passar till uppgifterna och ger resultat.
Du kan välja och använda väl fungerande matematiska metoder som passar till uppgifterna och ger gott resultat.
Du kan välja och använda korrekta och effektiva matematiska metoder som passar till uppgifterna och ger mycket gott resultat.
Kommunikation
Hur väl du använder uttrycksformer för att redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du behöver hjälp med att förklara och att redovisa dina lösningar.
Dina redovisningar innehåller uppgifter som går att följa men saknar ibland vissa steg. Du använder ett ganska bra matematiskt språk.
Dina redovisningar innehåller uppgifter som går att följa och innehåller alla steg. Du använder ett bra matematiskt språk.
Dina redovisningar innehåller uppgifter som går att följa och innehåller alla steg samt är tydlig och strukturerad. Du använder ett korrekt matematiskt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: