Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

pedagogiska planeringen i Kemi

Skapad 2017-02-20 16:26 i Alzahráa Idealiska Akademi Grundskolor
Grundskola 8 – 9 Kemi
planering för åk 8 och 9

Innehåll

Pedagogisk planering i ämnet kemi för åk 8 och 9

Kursmoment för åk 8 och 9

Åk 8: kol och kolföreningar – Livets kemi

Åk: Atomer, joner och kemiska reaktioner – Hållbar utveckling

Mål att uppnå i de olika momenten

Åk 8

Kol och kolföreningar

Förklara varför organisk kemi också kallas kolföreningarnas kemi

Redogöra för kolets olika former, deras egenskaper och vad de kan användas till

Redogöra de olika kolföreningarna, några vanliga kolväten, deras uppbyggnad och vad de används till

Redogöra fossila bränslen och biobränslen, skillnad mellan dem, fraktionerad destillering och hur de påverkar miljön

Redogöra alkoholers och organiska syrors och estrars egenskaper och känna till deras enkla molekyler

Livets kemi

Redogöra för vilka näringsämnen vi behöver

Beskriva vas som sker vid fotosyntesen och cellandningen

Beskriva sambandet mellan fotosyntesen och cellandningen

Redogöra vad har kolhydrater, fetter, proteiner, vitaminer och mineralämnen har för uppgift i kroppen, hur de är uppbyggda, och redogöra olika sorters kolhydrater

Åk 9

Atomer, joner och kemiska reaktioner

Beskriva hur en atom är uppbyggd, kunna känna till begreppen bl.a. atomnummer, atommassa, elektronskal, valenselektron, isotop

Redogöra hur periodiska systemet är uppbyggd,

Redogöra för typiska egenskaper för metaller, viktiga metaller och vad de används till och hur de framställs,

Skilja mellan atom och jon,

Fördjupa kunskaperna om syror och baser

 Hållbar utveckling

Förklara hur människan påverkar naturen

Redogöra begreppet hållbar utveckling

Förklara naturvetenskaplig argument, försiktighetsprincipen

Redogöra hur ett miljöproblem kan uppstå och hur kan hantera det

 

  Veckovisplanering för åk 9

Vecka

Moment

35

KEMI – Hållbar utveckling

36

KEMI – Hållbar utveckling

37

Eid al- Adha

KEMI – Hållbar utveckling – uppslaget

 

38

Utv. Samtal på tisdag

PROV – hållbar utveckling på måndag

KEMI - Atomer, joner och kemiska reaktioner

39

KEMI – Atomer, joner och kemiska reaktioner

40

 KEMI – Atomer, joner och kemiska reaktioner

41

 Ashooradagen på tisdag

Uppslaget - Atomer, joner och kemiska reaktioner

PROV- Atomer, joner och kemiska reaktioner

 

Veckovis planering för åk 8

Vecka

Moment

35

KEMI – Kol och kolföreningar – kolets kemi, kolväten

36

KEMI – Kol och kolföreningar – fossila bränslen och alkoholer  

37

KEMI – Kol och kolföreningar – organiska syror och estrar

38

uppslaget

PROV i Kol och kolföreningar

39

KEMI – Livets kemi – fotosyntes, kolhydrater

40

 KEMI – Livets kemi – fetter, proteiner, vitaminer och mineralämnen

41

 Uppslaget i livets kemi

PROV

 

 koppling till styrdokument 

Syfte med kursen (s.177), centrala innehållet (s.180 -181) och betygskriterier (s.184-186) hittas här 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: