👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Malevik pedagogisk planering Universum åk9 vt17

Skapad 2017-02-20 18:54 i Fullriggaren Malevik 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ekologi och ekosystem
Grundskola 9
Universum, avstånd, upptäckter och innehåll. Ett arbetsområde inom fysik.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör universums utveckling,
  • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i universum.

Centralt innehåll

  • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
  • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
  • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling. 
  • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning.
  • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.

Det här skall du lära dig

Följande begrepp: Gasmoln (nebulosa), Gravitation, Kärnreaktion (Fusion), Ljusår, Tid (och rum), Elektromagnetisk strålning (energi), Kvarkar (subatomära partiklar), protoner, neutroner och elektroner, Temperatur, Inflation, Väte och Helium (98%)  Alla andra grundämnen (2%) , Hubble (rödförskjutning), Doppler effekten, Omloppsbana, Stjärnor, Planeter, Röd jätte, Supernova, Svart hål, Galaxer, spektrum samt ljusets brytning och totalreflexion

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få se film och läsa om universum i olika texter och på internet. Arbeta i grupp med att lösa olika uppgifter kopplade till universum exempelvis en stjärnas liv.. Beskriva olika centrala begrepp med text och modeller. Värdera information och ta ställning utifrån aktuella artiklar. Planera, genomföra och dokumentera en systematisk undersökning (ljusets egenskaper)

Redovisning

Du kommer att göra olika dokumentationer, en kort beskrivning av ett fenomen, en granskning av en artikel och skriva ett prov om universum.

Bedömning

Läraren kommer att titta på hur du använder olika begrepp och förklarar samband på provet och i din utredande text. Hur du genomför och dokumenterar en laboration.

Matriser

Här beskriver du de förmågor som bedöms. Behövs det fler så lägg till en ny aspekt.

E
C
A
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt för att skapa texter och andra framställningar med anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån planeringar och även formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då slutsatser med koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven har kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Eleven använder fysikaliska modeller för att förklara partiklar och strålning.