Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2017-02-20 19:48 i Håstads skola Lunds för- och grundskolor
Du ska få lära dig mer om solen, planeterna, månen och stjärnorna. Vi ska också träna som astronauter.
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska Bild Idrott och hälsa
Var slutar rymden? Vad finns det i rymden? Vilka planeter finns det? I det här arbetsområdet ska vi lära oss mer om detta spännande område.

Innehåll

Vi kommer att få ett brev från några astronauter som behöver vår hjälp, av astronauterna kommer vi får uppdrag där vi ska hjälpa dem att slutföra deras projekt och för att kunna hjälpa atstonauterna behöver vi lära oss om vårt solsystem. Vi kommer även att träna oss för att bli astronauter själva.

Vad ska vi lära oss i temat om rymden?

 - Hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra.
 - Få en förståelse för vad big bang är.
 -  Lära oss om planeterna i vårt solsystem.
 - Ta reda på varför det är mörkare och kallare på vintern än på sommaren.
 - Månens olika faser.
 -  Stjärnhimlen och stjärnbilder

Vi kommer att träna som astronauter enligt träningsprogrammet ur Mission X.

Vid ska arbeta med en högläsningsbok som handlar om rymden.

Vi kommer att träna på att skriva  berättelser där vi tränar på att skriva en tydlig början, handling och slut.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi tittar på filmer om vårt solsystem.
Vi läser faktatexter om rymden och våra planeter.
Vi läser en skönlitterär bok om en rymdresa.
Vi bygger vårt solsystem och hänger upp det i taket.

Vi gör ett besök på planetariet i Lund.

Vi tittar på himlen, solen och månen.

Genom att arbeta med stenciler som du får av din lärare.

Genom att förbereda oss inför en egen rymdresa genom att göra övningar från Mission X.

Genom att ta foto på oss som astronauter.

Vi skriver brev och berättar om rymden för våra rymdvarelser.

Vi skriver ett slut på en rymdsaga
Vi skriver berättelsen rymdresan som ........

 Vad som kommer att bedömas:


- Du ska veta hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

- Du ska känna till varför det är mörkare och kallare på vintern än på sommaren.
- Du ska känna till månens olika faser. 

- Du ska få träna din samarbetsförmåga i tillverkningen av planeter.

- Du ska kunna skriva ett slut på en rymdsaga.

- Du ska kunna skriva en berättelse med tydlig början, handling och slut.

 

Hur du får visa vad du kan:

Genom att delta aktivt på lektionerna.

Genom att arbeta med stenciler som du får av din lärare.

Genom att komma med förslag till hur vi ska hjälpa rymdvarelserna.

Genom att vara aktiv av skapandet av vårt solsystem.

Genom att skriva en rymdberättelse.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  Fy  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  Fy  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  Fy   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  Fy   3

Matriser

NO Sv Bl Idh
NO - målen att nå i år 3

Har nått målen
På god väg att nå målen
På väg mot målen
Du kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Du kan samtala och har en förståelse för tyngdkraft, friktion och jämnvikt.
Du förstår att det finns en tyngdkraft som gör att jorden drar saker till sig.
Du vet att det finns en tyngdkraft som gör att jorden drar saker till sig.
Du kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Du kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Du har en förståelse för hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Du har deltagit i diskussioner och de praktiska momenten om hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Du dokumenterar dessutom dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
Du dokumenterar dessutom dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
Du dokumenterar dina undersökningar inom arbetsområdet rymden. Du använder din dokumentation i diskussioner och samtal. Du behöver ibland hjälp av pedagog.
Du dokumenterar dina undersökningar inom arbetsområdet rymden med hjälp av pedagog.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: