Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spotlight 6 Unit 4

Skapad 2017-02-21 09:02 i Lunds skola Hudiksvall
Planering av Unit 4 Spotlight 6.
Grundskola 6 Engelska
Three become four The red heart Family tree A date at the cinema Ned Kelly - the bushranger

Innehåll

Mål

 • Återberätta en händelse med hjälp av bilder och stödord.
 • Beskriva känslor.
 • Familjeord.
 • Berätta om en känd plats.
 • Boka plats, köpa biljetter m.m. till en film.
 • Tala om en film man sett. 
 • Känna till olika filmgenrer.
 • Känna till fakta om en historisk person, Ned Kelly.
 • Ordföljd.

Genomförande

Vi lyssnar, läser, talar, översätter och arbetar i Workbook. Arbetet sker enskilt, i par eller i mindre grupper.

Bedömning

Bedömning utifrån Skolverkets bedömningsmatris i engelska samt Diagnos 4.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: