Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Året. F-klass

Skapad 2017-02-21 10:37 i Kristinelundskolan Östhammar
Grundskola F NO (år 1-3)
Vi ska/har under läsåret arbeta med året, dess månader och årstider. Vi tittar på både växter och djur och ser vad som händer med dessa under de olika årstiderna.

Innehåll

Vad vi ska lära oss/vad har vi lärt oss?

Du ska få möjlighet att...

 • undersöka vad som händer med träden under de olika årstiderna
 • att beskriva hur man känner igen de olika årstiderna
 • lära dig vad några olika djur gör under året
 • lära dig om varför en del fåglar flyttar
 • lära dig namnet och några fakta om några fåglar och andra djur
 • lära dig namnet på några olika löv- och barrträd
 • lära dig att på ett enkelt sätt berätta vad som skiljer löv- och barrträd från varandra

Arbetssätt

Vi kommer att besöka naturen.

Eleverna kommer att få arbeta med olika skapandeformer. 

Vi kommer att samtala, läsa och titta/lyssna på olika filmer/faktatext för att hämta in/reflektera kring årstiderna/naturen  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: