Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåbäret hallonbackens förskola vt 2017

Skapad 2017-02-21 11:13 i Hallonbackens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola

Innehåll

blåbäret Vt- 17
Vad vill vi att barnen ska utveckla och få förändrat kunnande om.

Normer och värden:
respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö
Hur: genom att var goda förebilder, samtal om hur vi ska bete oss, empatiträning, närvarande vuxna som kan hantera situationer när de uppstår, som kan stötta och handleda barnen.
Metod: planerad undervisning, att vara, lära och umgås i vår närmiljö, lära oss fakta om djur och natur.

Utveckling och lärande:
Utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt sin förmåga att leka och lära.
utveckla sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal ordning och talbegrepp samt för mätning tid och förändring.
Hur: inspirerande nyfikna vuxna som är engagerade i barnens lekar och aktivitet.
Metod: Planerad undervisning samt “fånga” och utveckla tillfällen då barnen upptäcker och “ser” sin omvärld och vardag.

Barns inflytande:
utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

Hur : Vara närvarande och lyssna på barnet, läsa av kroppsspråk.

Metod: Följa upp barnens upplevelser och önskemål, återkoppla så att barnen förstår att deras åsikter och önskemål är viktiga. Samtal i grupp eller enskilt. Aktiv kommunikation med hemmet.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: