Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Wave

Skapad 2017-02-21 11:16 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Wings black - Section 2 - Love
Grundskola 9 Engelska
"The Wave is based on a true incident that occurred in a high school history class in Palo Alto, California, in 1969. For Three years afterwards, according to the teacher, Ron Jones, no one talked about it. 'It was,' he said, 'one the most frightening events I have ever experienced in the classroom'. "

Innehåll

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Ni kommer att få läsa the Wave och besvara olika frågor kring innehållet. Vi går igenom frågorna gemensamt i klassen och du får vara beredd att redogöra för dina svar och även delta i diskussioner kring innehållet i boken.  Vi avslutar arbetsområdet med att gå igenom olika bindeord och ni kommer att få tips på hur ni kan variera er i skrift.
Det är viktigt att du håller tidsschemat (se nedan) för att kunna delta aktivt muntligt och visa på din förståelse. Ni får inga läxor under denna period men  eventuellt behöver du läsa lite även hemma för att bli färdig i tid. Om du är sjuk eller ledig vid något tillfälle  tar du igen det du missat på egen hand, hemma eller på läxhjälp.

Veckoplanering (med reservation för vissa förändringar):

v. 9
Läs kapitel 1-7 (s.1-57)
Besvara frågorna som hör till.

v. 10
Diskussioner och genomgång av frågorna.
Läs kapitel 8-10 (s.58-85)
Besvara frågorna som hör till.
Studiedag tisdag

v. 11
Diskussioner och genomgång av frågorna.
Läs kapitel 11-17 (s. 86-147)
Besvara frågorna som hör till.

v. 12
Diskussioner och genomgång av frågorna
Linking Words
How to become a better writer
Tisdag: Skrivuppgift

V. 13
Måndag: Skrivuppgift. Lämna in efter lektionens slut.
Tisdag: Nationella prov NO.

 

 

 

Bedömning – Så här visar du dina förmågor:

Bedömningen sker löpande under lektionstid och du visar de olika förmågorna på följande sätt:

 • Förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter 
  Du visar att du förstår genom att  muntligt redogöra för de frågor ni jobbar med i anslutning till läsningen. Genom att delta aktivt i diskussioner kring innehållet i boken visar du din förståelse.
 • Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift 
  Detta visar du genom att delta muntligt i klassrumsdiskussioner och genom att svara på innehållsfrågor
  Efter du har läst ut boken får du en skriftlig uppgift som du skriver under två lektioner.
 • Förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  Detta visar du i ditt sätt att uttrycka dig i t.ex. din text och i muntliga diskussioner.

Utvärdering

Ni utvärderar skriftligt efter arbetsområdets slut.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En

Matriser

En
Kunskapskrav engelska

E
C
A
Förstå skrift
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Redogöra, diskutera och agera
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Formulera sig i skrift
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig muntligt
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. .
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: