Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PAX - Nidstången

Skapad 2017-02-21 12:56 i Lillegårdsskolan Partille
Grundskola F Svenska som andraspråk Svenska
Ett arbetsområde där vi utgår från boken Nidstången av Åsa Larsson och Ingela Korsell.

Innehåll

LPP PAX-Nidstången

 

Mål

 

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.Det här säger läroplanen att undervisningen ska innehålla

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.Under lektionerna kommer vi att arbeta med

Vi kommer gemensamt att läsa den första delen i PAX-serien, Nidstången, av Åsa Larsson, Ingela Korsell och Henrik Jonsson.

Vissa delar kommer att läsas högt av läraren eller av eleverna i mindre grupp, vissa delar läses tyst enskilt av eleverna medan ytterligare andra delar får höras som ljudbok.

Vi arbetar med textsamtal i helgrupp eller i mindre grupper.

Vi bearbetar bokens innehåll genom att prata om och arbeta med karaktärer, miljöer, illustrationer mm.

 

Det här kommer lärarna att bedöma

Din förmåga att läsa med flyt.

Din förmåga att sammanfatta en text du läst eller hört och visa att du har förstått dess innehåll. 

Din förmåga att samtala om texter, tolka enkla budskap och koppla texter till egna erfarenheter.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: