Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bästa vän eller bara en kompis

Skapad 2017-02-21 13:06 i Drottninghögsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk Samhällskunskap
En vänskap kan kännas mysig och trygg och en annan kan kännas jobbig och krävande. För vissa är det en självklarhet att ha kompisar medan andra inte tycker att de har några.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska kunna ...

 • Samtala om sådant du känner till, genom att framföra egna åsikter. (Muntligt berättande)
 • Förstå texters budskap. (Lyssna)
 • Läsa skönlitterära texter om vänskap (Läsa)
 • Använda lässtrategier -text och tanke. (Läsa)
 • Kommentera texters innehåll. (Läsa)
 • Läsa klassisk skönlitteratur med flyt. (Läsa)
 • Använda regler för språkriktighet, fokus adjektiv. (Skriva)
 • Skriva en dikt med tydligt innehåll. (Skriva)
 • Inleda meningar med språklig variation. (Skriva)
 • Tala inför grupp, så att inledning, innehåll och avslutning blir tydlig. (Tala)

Så här ska vi arbeta...

Vi ska arbeta med boken Simsalabim, samt titta på film om vänskap utöver det kommer du vara delaktig i diskussioner i ämnet.

Vi ska arbeta med diskussioner utifrån bilder, vi ska läsa texter om vänskap, vi ska samtala kring språkliga variationer, läsa skönlitterära klassiker, skriva en dikt samt göra en presentation om vänskap.

Du kommer hålla ett dokument levande som heter "Bästa vän eller bara en kompis" via Mikaelas Classroom. Detta dokumenteras sedan via Unikum och hamnar på så vis i din lärlogg.

V
 
 • Vänskap -Hur tycker du en kompis ska vara? Hur är du som kompis? Varför är det viktigt med kompisar?
 • Vi ska diskutera, läsa, lyssna, skriva och tala.
 • Samtala om minnen, lyssna på text, läsa text, samtala om text, öva på lässtrategi -text & tanke, utveckla ditt skrivande -varieda inledningen av meningar, skriva dikt, göra en muntlig presentation om vänskap.

 

Jag kommer bedöma på vilket sätt du...

 • Kan framföra din egna åsikt
 • Kan resonera kring innehållet i texten, genom att använda ord och begrepp samt göra jämförelser.
 • Använder regler för språkriktighet och varierar ditt skriftspråk. 
 • Gör din presentation kring vänskap, så att inledning, innehåll och avslut blir tydligt.

 

 

 

Uppgifter

 • Bästa vän eller bara en kompis

 • Dikt om vänskap

 • Presentation om vänskap

 • Utvärdering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: