Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia 1700 - vår tid

Skapad 2017-02-21 15:12 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Sveriges- och delar av Europas historia från 1700-1900.
Grundskola 6 Historia
Vi kommer att läsa om Sveriges- och delar av Europas historia från 1700 - vår tid.

Innehåll

Såhär arbetar vi med ämnesområdet

Vi arbetar med hjälp av genomgångar, ord och begreppsförståelse, egen läsning ur lärobok och andra texter och filmer samt parövningar.  Eleverna har en egen lärobok som heter "1700-talet och fram till vår tid".  

Tiden vi har till förfogande är SO-lektionerna på onsdagar. Vi arbetar från vecka 8 - 17:

Tidsplanering och läxor:

Vecka:                Läxa i Hi-boken, till onsdagen därefter:

 1700-talet:

                          8                            8-13

  9                           16-21, 24-27

1800-talet:

10                        32 + 34-35, 38-39

                        11                         40-43

12                         46-51

1900-talet:

13                          52-57

                        14                         58-63

16                         64-71

17                         Prov på 1900 - vår tid

 

 Utvärdering / Bedömning

Det är viktigt att du själv visar intresse och deltar i diskussionerna kring ämnesområdet. Under arbetets gång kommer vi att göra muntliga- och skriftliga avstämningar i form av läxförhör och ett prov. Studera gärna matrisen för betygskriterier Hi åk 6. Här kommer jag fortlöpande klicka i olika förmågor eleven visat under arbetets gång.

Uppgifter

 • Power point över ämnesområdet

 • 1900-talet, individuellt arbete, intervju och prov

 • Inför HI-provet ons v 19

 • Hi-prov ons v 19

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: