Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsofrämjande uteverksamhet utevistelse och roliga naturupplevelser

Skapad 2017-02-21 16:58 i Bergatrollet Dibber Sverige AB
Bergatrollet förskola Helianthus AB Huddinge
Förskola
Det innebär att vi vill lägga grunden för goda vanor, som varar livet ut och ger kroppslig och själslig hälsa för alla i vår förskola. Det vill vi göra genom ett positivt förhållningssätt till barn och vuxna, delaktighet för alla, utevistelse och roliga naturupplevelser, rörelseglädje, sunda kostvanor samt en ren och trivsam miljö.

Innehåll

Vi vill främja hälsan genom mycket utevistelse och roliga naturupplevelser

Mycket talar för att utevistelse och naturupplevelser har positiva effekter för hälsan.Smittspridningen minskar, immunförsvaret stärks, balans, koordination och styrka förbättras. Naturen ger sinnesintryck som kan verka både stimulerande av avkopplande. Mycket talar också för att barn som tidigt knyter an till det som lever och växer känner större engagemang för naturskyddsfrågor som vuxna, vilket främjar hälsan på längre sikt.

Så här ska det gå till

 

 • Vi  är ute på vår gård varje dag.
 • Vi är ute i alla väder och försöker hitta det positiva 
  och roliga man kan göra t.ex. när det regnar.
 • Vi går även utanför förskolans område och utnyttjar omvningarna.
 • Vi strävar efter att barnen ska få gå ut när de vill och vi har personal som gärna går med ut.
 • Vi ser till att utemiljön på gården  är stimulerande genom att det finns material för t.ex. kojbygge och fantasilekar.
 • Vi gör barnen medvetna om vikten av att röra på sig och vara ute varje dag och föregår med gott exempel.
 • Vi följer och uppmärksammar årstidernas skiftningar i naturen.
 • Vi pratar om djur och växter och benämner allt med 
  sitt rätta namn.
 • Barnen har nästan alltid tillgång till vatten utomhus.
 • Vi tänker på att ibland tillföra material som förstärker olika upplevelser i naturen,  t.ex. vindspel, reflexer.
 • Vi uppmärksammar och stimulerar olika sinnesintryck, 
  via syn, hörsel, lukt, smak och känsel ute i naturen 
  och inomhus.

 

 

 

Så här ska vi synliggöra utvecklingen

Hur blev det?

Vad vet vi nu som vi inte visste tidigare? Hur tänker vi om? Varför tänker vi så?

Vad behöver nu utvecklas?

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: