Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lönesamtal rektorer vt-17

Skapad 2017-02-21 17:03 i Gemensamt i Alingsås Alingsås
Används inför och under lönesamtalet vt-16
Medarbetarsamtal
Lönesamtal rektorer

Innehåll

Matriser

Lönekriterier - Rektorer läsåret 16-17

PROFESSIONELL

Du har gjort ett aktivt val för att vara chef. Din profession är därför att vara chef och du har därmed tagit ställning till att utvecklas som ledare. Du tar det ansvaret som ligger i uppdraget och i som följer av att företräda arbetsgivaren Alingsås kommun.
GODTAGBAR
GOD
MYCKET GOD
Inspiratör/Motivatör
- Inspirerar genom sitt ledarskap andra att anstränga sig för att verksamheten ska uppnå sina mål och till att verksamheten utvecklas. - Uppmuntrar till delaktighet och kreativitet.
Mål- och resultatinriktad
- Tar självständigt ansvar för att uppnå ställda mål. Levererar i rätt tid med rätt innehåll.
Kommunikativ
- Har god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. - Har god förmåga att skapa förståelse för fattade beslut, verksamhetens behov och förutsättningar. - Är tydlig och arbetar medvetet för förståelse och samsyn i kommunikationen med sin omgivning.
Strategisk
- Har god förmåga att planera och utveckla verksamheten i ett långsiktigt perspektiv.
Samarbete
- Samarbetar för gemensam måluppfyllelse. - Medverkar i och tar initiativ till konstruktiva dialoger med sin omgivning. - Är lyhörd och ödmjuk i dialog med andra och tar hänsyn till omgivningens behov utan att ge avkall på sin egen integritet.
Ordning och reda
- Hushåller med kommunens resurser och väger in omgivningens behov av planering, leverans och allmän ordning i eget arbete.
Samlad bedömning "PROFESSIONELL"

RELATIONSINRIKTAD

Personlig omtanke är ett centralt begrepp för en ledare i Alingsås kommun. Du har "hjärta" med dig i allt du gör. Det innebär bl.a. att ge dina medarbetare stöd men också att konfrontera i syfte att utveckla individen och organisationen.
GODTAGBAR
GOD
MYCKET GOD
Samskapande
- Leder verksamheten i samverkan med medarbetare och personalorganisationer.
Människor = möjligheter
- Ser medarbetare och omgivning som möjligheter och mångfald och skilda infallsvinklar som en styrka i organisationens utveckling. - Arbetar aktivt och prestigelöst för ett gott kommunikationsklimat där alla har möjlighet att bidra. - Arbetar aktivt med att se över, analysera och planera för organisationens kompetensförsörjning.
Balans i livet
- Leder i ett friskvårdsperspektiv med medarbetarnas och sin egen långsiktiga hälsa i åtanke.
Samlad bedömning "RELATIONSINRIKTAD":

FÖREDÖME

Du leder i såväl med- och motgång och utgår från den värdegrund och som beskrivs i ledningsfilosofin. "Dina medarbetare gör som du gör, inte som du säger".
GODTAGBAR
GOD
MYCKET GOD
Kundfokus och bemötande
- Representerar och är en god ambassadör för Alingsås kommun i alla yrkesmässiga kontakter.
Självinsikt
- Har god självkännedom och har en utvecklad förståelse för hur hon/han påverkar och påverkas av sin omgivning. - Ger och tar emot konstruktiv feedback. - Tar aktivt ansvar för sin egen och medarbetarnas utveckling.
Utvecklingsinriktad
- Utvecklar och förbättrar verksamheten. - Ser och tillvaratar medarbetarnas engagemang i utvecklingsprocesser. - Tar aktivt ansvar för egen kompetensutveckling.
Samhällsintresse och helhetsperspektiv
- Tar aktivt ansvar för den omvärldsbevakning som krävs för att sätta in sin egen verksamhet i ett kommun- och förvaltningsperspektiv och kan förmedla detta till sina medarbetare.
Samlad bedömning "FÖREDÖME"
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: