Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring

Skapad 2017-02-21 18:08 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 9 – 0 Matematik
Vi jobbar med samband och förändring. Se uppgift från Drive här nedan.

Innehåll

När du gjort din skriftliga redovisning och fått tillbaka den, vill jag

  • att du själv först markerar i matrisen hur du tycker det har gått.
  • att du skriver en kommentar hur du tycker din insats var och hur du planerar att fortsätta utifrån ditt resultat.
  • att du skriver vilken hjälp du vill ha av mig för att utvecklas vidare.

 

Jag kommer när du gjort ovanstående 

  • att markera i matrisen hur jag tycker det gick för dig
  • svara på din kommentar med min kommentar om hur jag tycker det gått för dig
  • ge förslag på hur du och jag kan fortsätta för att du ska utvecklas vidare.

 

 

LÄNK HÄR TILL PROVET

Matriser

Ma
Samband och förändring - bedömning år 9

PROBLEMLÖSNING

E
C
A
Jag löser problem i en bekant situationen genom att välja och använda strategin att rita en graf och beskriva samband (Uppgift 5a)
Jag löser problem i en bekant situation genom att formulera en formel som tillämpas för att beskriva samband. (Uppgift 5b)
Jag löser problem i nya situationer genom att välja och använda strategier o metoder med god anpassning till problemets karaktär, samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. (Uppgift 10a, 10 b)

BEGREPP

E
C
A
Jag har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att ange och rita ut punkter i koordinatsystem. (Uppgift 1, 2)
Jag har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att ange förändringsfaktor. (Uppgift 6)
Jag har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt genom att med hjälp av förändringsfaktor räkna ut ursprungstalet. (Uppgift 9)
Jag har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att rita en graf till en färdig ekvation. (Uppgift 3)
Jag har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att teckna en ekvation till en given graf. (Uppgift 4)
Jag har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt och teckna minst en korrekt formel som beskriver y som funktion av x från en given tabell (Uppgift 11)

METOD

E
C
A
Jag kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar inom samband och förändring med tillfredsställande resultat. (Rätt på minst 3 av uppgifterna 3, 4, 5, 6, 7, 8)
Jag kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar inom samband och förändring med gott resultat. (Rätt på minst 5 av uppgifterna 3, 4, 5, 6, 7, 8)
Jag kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom samband och förändring med mycket gott resultat. (Rätt på minst 5 av uppgifterna 3, 4, 5, 6, 7 SAMT rätt på 3 av uppgifterna 9, 10a, 10b, 11a, 11b)

KOMMUNIKATION

E
C
A
Jag redogör för hur jag kommit fram till svaret på ett i huvudsak fungerande sätt. D.v.s. - jag kommer fram till svaret och man kan se vad som är rätt svar. Det är inte helt tydligt överallt hur jag kommit fram till rätt svar.
Jag redogör för hur jag kommit fram till svaret på ett ändamålsenligt sätt. D.v.s. - jag använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer och funktioner och det går i alla uppgifter att följa hur jag kommit fram till svaret.
Jag redogör för hur jag kommit fram till svaret på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. D.v.s. - jag använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer och funktioner även där man inte i uppgiften krävt att jag ska göra det. Jag behöver inte använda många ord utan förklarar med formler och matematiska uttryck. Det är mycket lätt och tydligt att följa hur jag kommit fram till min lösning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: