Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Sagor åk 1

Skapad 2017-02-21 19:16 i Skulltorps skola Partille
en pedagogisk planering för ett arbetsområde med sagor i Svenskan och bilden.
Grundskola 1 Bild Svenska som andraspråk Svenska
”I sagoskogen bor den underbara familjen Kanin. Det här är deras håla. Hålan ligger i den underbara delen av skogen. Det finns en fruktansvärd del också. Där bor ett fruktansvärt monster.” I arbetet med sagor möter eleverna gott och ont och dessutom får de öva på känslor, läsning och att lyssna. I sagans värld övar man upp sin fantasi.

Innehåll

Svenska / Sagotema.

Vad ska vi lära oss?

De här kunskapskraven kommer vi arbeta med under arbetsområdets gång:

Att lyssna
Att läsa 
Diskutera
Hur en saga är uppbyggd. 
Hur vi själva kan berätta en saga.
Fortsätta träna på att forma bokstäver och ord.

Se exakta förmågor och kunskapskrav  längre ner i planeringen.

Hur skall vi göra?

I undervisningen kommer vi bland annat arbeta med att lyssna på sagor och dramatisera dem.
Att skriva och berätta egna sagor, prata om sagor och hur de är uppbyggda. 
Vi kommer också måla bilder till sagor.
Kom ihåg att det här är en ungefärlig planering, som kan komma att ändras. 

Arbetsområdet pågår under perioden 20/2-17 t.om 7/3-17

Varför ska vi göra det här?

De här förmågorna kommer stå i centrum under arbetsområdets gång:

Bedömning.

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras kontinuerligt under lektionerna med det arbete eleven gör muntligt och skriftligt.
Eleven förväntas skriva en egen kortare saga och vara med och göra en sagofilm, deltaga under samtal och diskussioner både i helklass och i mindre grupp. 
Eleven skall också skriva läsliga bokstäver för hand och visa att hen förstår hur en saga är uppbyggd med tydlig början och slut.

   

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: