Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema året åk1

Skapad 2017-02-21 20:06 i Skulltorps skola Partille
En planering för ett kort arbetsområde om månaderna och årstiderna.
Grundskola 1 SO (år 1-3) NO (år 1-3)
"Timmar blev till dagar, dagar blev till veckor och veckorna blev till månader och år. Alla dessa dagar, veckor månader och år som gick det var det som var livet." Det är nödvändigt att känna till hur vi organiserat vårt år i veckor månader och årstider. Det här är ett tema där vi tränar på just det.

Innehåll

SO och NO Tema året

Vad ska vi lära oss?

Vi skall lära oss vilka månader det finns på året enligt vår almanacka. Vilken ordning de kommer i och vilka årstider vi har.Hur de olika årstiderna gestaltar sig och vad som är typiskt får de olika årstiderna. När de infaller och när på året några stora högtider infaller. 

Se exakta förmågor och kunskapskrav  längre ner i planeringen.

Hur skall vi göra?

Vi skall läsa om månaderna göra charader knutna till de olika årstiderna.
Måla månadsbilder. Pussla ihop året med ord och bilder.
Vi skall också titta på filmer och titta ut genom fönstret. 

När ?

Temat är fokuserat under januari och februari 2017 men några moment kommer repeteras då och då under året. 

Varför ska vi göra det här?

Att känna till månaderna dess ordning och hur många dagar de har är nödvändigt för att kunna verka i vårt samhälle. Eleverna behöver lära sig hur man skriver datum och vad de olika delarna av datumet betyder. 

Bedömning.

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras kontinuerligt under temats gång. 
Vi kommer att se hur eleven deltar i samtal och diskussioner.
Om eleven vid arbetsområdets gång kan årets månader och vet vilken årstid som infaller när. Kommer vi att bedöma utifrån hur eleven löser uppgifter skriftligt och i pusselform. 

  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: