Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA- förändringar

Skapad 2017-02-22 08:30 i Fyrklöverskolan Hedemora
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Vilket är det snabbaste sättet att smälta en isbit? Hur kan man dela upp en blandning av vatten och grus? Vad är en gas? Det är några exempel på frågor som vi kommer att arbeta med i NTA- temat Förändringar. Du kommer att få göra uppdrag tillsammans med en kompis där ni utifrån förutsägelser och undersökningar får fram resultat som ni dokumenterar på olika sätt, i bild och text. Våra gemensamma samtal kring uppdragen sammanfattar det vi lärt oss.

Innehåll

Centralt innehåll:

 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskapen utseende.
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas.
 • Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer

Begrepp:

 • förändring
 • materia
 • fast ämne, vätska
 • smälta, frysa
 • avdunsta, kondensera
 • gas
 • blandning, lösning
 • separera, filtrera
 • kemisk reaktion

Konkretisering av mål:

Du ska kunna:

 • vara med i de diskussioner vi har kring de uppdrag vi ska göra
 • arbeta med uppdragen tillsammans med en kompis
 • göra en förutsägelse och fundera kring vad du tror att resultatet visar
 • genomföra en undersökning utifrån en bestämd arbetsgång
 • dokumentera undersökningen med hjälp av t ex text, bild, diagram
 • delta i sammanfattningen av uppdragen, berätta om "Vad trodde du? Vad har du upptäckt? Vad har du lärt dig?"

Bedömning:

Du visar att du nått målen genom att:

 • du är aktiv och gör förutsägelser vid de olika uppdragen.
 • du är aktiv och utför uppdragen utifrån de anvisningar som ges, för att få fram ett resultat.
 • du jämför resultaten med dina förutsägelser.
 • du dokumenterar ditt arbete på ett enkelt sätt, i bild, text, diagram m.m.
 • du jämför dina resultat med kompisars resultat.
 • du beskriver muntligt ditt arbete och använder då ord och begrepp som är relevanta för temat. Exempelvis förändring, fast ämne, vätska, smälta, frysa, avdunsta, kondenseras, gas, blandning, lösning, separera och filtrera

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
NO-matris NTA Förändringar

Du har nått en del av målet
Du har nått målet
Egenskaper hos ämnen
Du kan ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
 • NO
 • NO
 • NO   3
Undersökningar och samband
Du kan utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, samt vatten och luft.
 • NO
 • NO
 • NO   3
Sortera och separera
Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separera lösningar och blandningar med enkla metoder.
 • NO
 • NO
 • NO   3
Jämföra resultat
I det undersökande arbetet gör du någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • NO
 • NO
 • NO
 • NO   3
Dokumentation och diskussion
Du dokumenterar sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
 • NO
 • NO
 • NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: