Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi

Skapad 2017-02-22 10:17 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. Kunskaper om samhället ger oss verktyg att ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld.

Innehåll

Dessa mål jobbar mot:

Genom undervisningen ges du förutsättningar att...

 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i t ex olika samhällsfrågor som rör samhällets ekonomi och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. 

 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera källornas relevans och trovärdighet.

 

Detta kommer vi att arbeta med:

 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar t ex sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen.
 • Olika ekonomiska modeller
 • Framväxten av det svenska välfärdssamhället. 
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman.
 • Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka konsekvenser det kan få för för individer och grupper.
 • Hur olika länders och regioners ekonomier hänger samman och hur de förändras när världen globaliseras.
 • Samband mellan människors socioekonomiska bakgrund, utbildning, boende och välfärd.
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund.
 • Begreppen jämställdhet och jämlikhet. 

Matriser

Sh
Detta kommer att bedömas

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Ny nivå
Samhällsstrukturer
 • Sh  7-9
 • Sh  E 9
 • Sh  A 9
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer och visar det genom att beskriva enkla samband.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer och visar det genom att beskriva förhållandevis komplexa samband.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer och visar det genom att beskriva komplexa samband.
Undersöka strukturer i samhället.
 • Sh  7-9
 • Sh  7-9
Du kan undersöka hur ekonomiska och politiska strukturer är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. Du kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du undersöker hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. Du kan använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du undersöker hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då kommplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. Du kan använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Information och källor
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativ väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Påverka och påverkas
 • Sh  7-9
Du kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: