Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik för 5:an vt-17

Skapad 2017-02-22 13:05 i Ätranskolan Falkenberg
Du ska veta att multiplikation och division går före addition och subtraktion i uppgifter ex. 14+8x4. Lära dig kort division. Jämföra och storleksordna bråk. Att kunna addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal. Kunna begreppen rät- spetsig- och trubbig vinkel. Kunna räkna med vinkelsumman i en triangel. Veta att en hel är 100%, en halv är 50% och en fjärdedel är 25%.
Grundskola 5 Matematik
Du ska veta att multiplikation och division går före addition och subtraktion i uppgifter ex. 14+8x4. Lära dig kort division. Jämföra och storleksordna bråk. Att kunna addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal. Kunna begreppen rät- spetsig- och trubbig vinkel. Kunna räkna med vinkelsumman i en triangel. Veta att en hel är 100%, en halv är 50% och en fjärdedel är 25%.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Utveckla sin förmåga att lösa problem med naturliga tal, enkla tal i decimalform och bråkform.
Samtala och argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Lära sig nya matematiska begrepp: ex. Rest, bråk, decimaler, procent, vinkel, vinkelsumma och kunna använda dem.

Bedömning - vad och hur

Vad:
Förmågan att lösa matematiska problem.
Förmågan att beskriva och visa sina lösningar.
Förmågan att resonera om rimligheten i din resultat.

Kunskap om och förmågan att använda matematiska begrepp.
Kunskap om naturliga tal, decimaltal och bråktal.
Kunskap om att en hel är 100%, en halv är 50% och en fjärdedel är 25%.
Förmågan att använda huvudräkning och skriftliga räknemetoder för att räkna addition, subtraktion, multiplikation och division.
Förmågan att mäta, jämföra och uppskatta vinklar.
Förmågan att föra och följa matematiska diskussioner.

Hur:
Genom observation och samtal. Några skriftliga mattediagnoser.

Undervisning och arbetsformer

Genomgångar
Problemlösning i grupp
Spel
Lekar
Matteboken
Mattepapper

Praktisk matte vid vinklar.

 

.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: