Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Marknadsföring

Skapad 2017-02-22 13:39 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Företagsekonomi
Utan kunder kan inget företag överleva. Företagen kämpar om att vinna kundernas gillande. Pris, produkt, plats och påverkan, "de 4P:na", bildar tillsammans den mix av konkurrensmedel som företaget använder i sin marknadsföring.

Innehåll

Planering av arbetsområdet:

Tidsperiod vecka 9 tom vecka 13 (lektion 1)

Vecka 9 - Introduktion, genomgång av teori och begrepp. Projektgrupperna spikas.
Vecka 10 - Projektarbetet startar. Projektplanen lämnas in.
Vecka 11 - Projektarbete. Feedback.
Vecka 12 - Projektarbete. Feedback. Projektet avslutas och redovisning lämnas in.
Vecka 13 - Individuell utvärdering görs på lektionstid.


Teori som ingår:

 • Marknadsmix och 4P-modellen (kapitel 14 ger ett företagsperspektiv)
 • Kundrelationer och varumärke (kapitel 15 ger ett kundperspektiv)
 • Marknadsföringslagen (kapitel 18)


Begrepp som ingår:

 • Marknadssegment, nisch, marknadsmix, konkurrensmedel, kärnprodukt, kringprodukt, metaprodukt, distributionskanal.
 • Kundrelation, kundlojalitet, varumärke, uppförandekod.
 • Generalklausul, god marknadsföringssed, svarta listan, aggressiv marknadsföring, vilseledande marknadsföring, konsumentombudsmannen, vite.

 

Material som ingår:

Läroboken kapitel 14, sidan 174-191
Läroboken kapitel 15, sidan 192-209
Läroboken kapitel 18 (marknadsföringslagen), sidan 248-257
Projektmetodik è sidan 99-103 i läroboken

 

 

Uppgifter

 • Mitt individuella mål i arbetsmomentet

 • Projektplan

 • Loggbok

 • Redovisning av projektresultatet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande metoder i marknadsföring. I samband med det behandlas företagens etiska ansvar samt lagar och andra bestämmelser som styr företagens marknadsföring.
  För  -
 • Grundläggande projektmetodik i samband med enkla företagsekonomiska projekt.
  För  -

Matriser

För
Marknadsföring

Kunskapsmål

E
C
A
Beskriver, med hjälp av några exempel, företagens villkor med utgångspunkt i lagar och andra bestämmelser.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Använder företagsekonomiska metoder
använder med viss säkerhet, enkla
använder med viss säkerhet
väljer och använder med säkerhet
Förklarar med hjälp av modeller företagsekonomiska företeelser och sammanhang
med hjälp av enkla modeller
med hjälp av modeller värderar med enkla omdömen modellernas användbarhet
med hjälp av modeller värderar med nyanserade omdömen modellernas användbarhet
Upprättar med handledare en projektplan inom det företagsekonomiska kunskapsområdet.
en enkel projektplan i samråd med handledare
en projektplan efter samråd med handledare
en genomarbetad projektplan efter samråd med handledare
Tar eget ansvar samt genomför projektet med handledare och med tillfredsställande resultat
i samråd tillfredsställande resultat
efter samråd tillfredsställande resultat inom givna tidsramar
efter samråd gott resultat inom givna tidsramar
Utvärderar arbetsprocessen och resultatet med omdömen
enkla
nyanserade
nyanserade samt ger förslag på hur arbetsprocessen kan förbättras
Använder med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation
i samråd
efter samråd
efter samråd
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han den egna förmågan och situationens krav
med viss säkerhet
med viss säkerhet
med säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: