Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ordklasser åk 6

Skapad 2017-02-22 14:05 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
Arbete med ordklasserna substantiv, adjektiv, verb, räkneord och pronomen.
Grundskola 6 Svenska

Innehåll

1. Arbetsområde eller tema

Under några veckor kommer vi att fördjupa oss i ordklasserna substantiv, verb, adjektiv, räkneord och pronomen. Du ska lära dig vad som kännetecknar ordklasserna och lära dig att se orden i en text. Du ska också klara av att dela in de olika ordklasserna i de olika undergrupperna.

2. Förankring i kursplanens och svenskämnets syfte

För att lättare kunna använda svenska språket som kommunikationsmedel behöver du få större kunskap i språkets struktur och uppbyggnad.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

4. Konkretisering av mål

För att veta vilka kunskapskrav som du förväntas nå för de olika betygen, se matris.

5. Arbetssätt - Undervisning

Vi kommer att arbeta med lärarledda genomgångar, egna studier m.m. Det gäller att du tar ett eget ansvar för ditt lärande när det gäller att följa med på lektionerna och arbeta aktivt.

6. Bedömning

Arbetet kommer att examineras genom ett skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Lgr11
 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Bedömningsmatris

Kvar att arbeta med
Kunskapskrav E
Kunskapskrav C
Kunskapskrav A
Eget ansvar
Eleven tar inte tillräckligt ansvar för sitt eget lärarande.
Eleven tar eget ansvar för sitt lärande på lektionstid
Eleven tar stort ansvar för sitt lärande på lektionstid.
Eleven tar mycket stort ansvar för sitt lärande på lektionstid.
SUBSTANTIV
Eleven uppfyller inte till fullo kunskapskraven för E.
Eleven kan redogöra för vilka ord som hör till ordklassen och hur man känner igen dem.
Eleven kan plocka ut ordklassens ord ur en enkel text.
Eleven kan plocka ut och formbestämma ordklassens ord i en svårare text.
-undergrupper
Eleven kan redogöra för om orden står i singularform eller pluralform
-undergrupper
Eleven kan bestämma om ordet står i bestämd och obestämd form
-undergrupper
Eleven känner igen substantiv i genitivform.
Eleven känner igen substantiv i genitivform och kan förklara dess funktion.
ADJEKTIV
Eleven uppfyller inte till fullo kunskapskraven för E.
Eleven kan redogöra för vilka ord som hör till ordklassen och hur man känner igen dem
Eleven kan plocka ut ordklassens ord ur en enkel text.
Eleven kan plocka ut och formbestämma ordklassens ord i en svårare text.
- undergrupper
Eleven kan delvis komparera regelbundna och oregelbundna adjektiv. Eleven känner delvis till namnen på de tre komparationsgraderna.
Eleven kan komparera både regelbundna och oregelbundna adjektiv. Eleven känner till namnen på de tre komparationsgraderna
VERB
Eleven uppfyller inte till fullo kunskapskraven för E.
Eleven kan redogöra för vilka ord som hör till ordklassen och hur man känner igen dem.
Eleven kan plocka ut ordklassens ord ur en enkel text.
Eleven kan plocka ut och formbestämma ordklassens ord i en svårare text.
- undergrupper
Eleven kan ta tema på regelbundna och oregelbundna verb.
Eleven kan ta tema på regelbundna och oregelbundna verb och känner till temaformernas namn.
- undergrupper
Eleven kan ta tempus på regelbundna och oregelbundna verb.
Eleven kan ta tempus på regelbundna och oregelbundna verb och känner till tempusformernas namn.
RÄKNEORD
Eleven uppfyller inte till fullo kunskapskraven för E.
Eleven kan redogöra för vilka ord som hör till ordklassen och hur man känner igen dem.
Eleven kan plocka ut ordklassens ord ur en enkel text.
Eleven kan plocka ut och formbestämma ordklassens ord i en svårare text.
-undergrupper
Eleven kan skilja på grundtal och ordningstal.
Eleven kan göra om grundtal till ordningstal och vice versa.
PRONOMEN
Eleven uppfyller inte till fullo kunskapskraven för E.
Eleven kan redogöra för vilka ord som hör till ordklassen och hur man känner igen dem.
Eleven kan plocka ut ordklassens ord ur en enkel text.
Eleven kan plocka ut och formbestämma ordklassens ord i en svårare text.
-undergrupper
Eleven känner till och kan använda personliga pronomen.
Eleven kan skilja på subjektsform och objektsform, men kan inte praktisera detta själv.
Eleven kan skilja på subjektsform och objektsform och kan praktisera detta själv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: