Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Kärlek

Skapad 2017-02-22 15:51 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 Biologi Svenska Svenska som andraspråk
Tema kärlek. Ingen känsla i världen är så omskriven som kärlek. Människan tröttnar aldrig på att konsumera kärlek och det är därför vi möter den i litteratur, musik och film om och om igen.

Innehåll

Kärlek är känslor som vi människor känner och visar sig genom ömhet, tillgivenhet, samhörighet och att man känner att man vill göra saker för andra. Kärlek kan vara att man tycker om saker som en bil, ett klädesplagg eller ett fotbollslag, men också att man känner kärlek till den plats man bor på eller ett land. Det kan också vara känslor som man känner för ett djur, sitt hem eller en annan människa och sig själv. Kärlek är en av de starkaste känslorna som vi har och den har därför fått en återkommande plats i litteratur, filmer och musik. Eftersom kärleken är en stark känsla som betyder mycket för oss så kommer vi att stöta på död, sorg och konflikter som uppkommer till följd av kärleken.

 

Undervisning:

Vi kommer att ta avstamp i den populära tv-serien SKAM för att dra igång kärlekstemat. Tillsammans med ämnet biologi kommer vi att skriva två olika typer av texter utifrån det vi läser, pratar om och ser på i temat. Texterna vi kommer att skriva är en faktatext och en novell. Under veckornas gång tittar vi på SKAM och diskuterar den tillsammans för att få inspiration till novellen som skall handla om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Vi tänker också tillbaka på temat om #metoo, sexuella trakasserier, hbtq och jämställdhet som vi hade innan jul då vi bland annat såg filmen Pojkarna.

Efter faktatext- och novellskrivning fortsätter vi med klassisk kärlekslitteratur och ser på Baz Luhrmans film Romeo och Julia från 1996. Lektionerna kommer att varieras genom lärarledda genomgångar och eget arbete. Ni kommer också att få läsa en kärleksroman och skriva bokanalys, läsa och skriva dikter, läsa utdrag ur kärlekslitteratur och producera egna texter med tillhörande bild. 

 

Uppgifter:

 1. Du skall skriva en faktatext och en novell. (Tillsammans med NO)
 2. Du skall läsa en kärleksroman och skriva en analys av den.
 3. Du skall läsa utdrag ur klassisk kärlekslitteratur och välja en uppgift att skriva om texterna/filmen/serien du har sett.
 4. Du skall leda ett boksamtal i en mindre grupp om den bok som du har läst.

 

Del1:

Faktatexten och novellen skriver vi i samarbete med NO. Inlämning vecka 10.

Bokanalysen. Inlämning vecka 10.

 

Del 2:

 1. Kärleksdikter.

Läs:

Uppdrag svenska 3, sid 207-209.

Magasinet texter 1, sid. 205

Magasinet texter 2, sid. 185-189.

Läs valfria dikter i boken "Uppdrag & Kärlek".

 

Välj den dikt du tycker bäst om. Motivera ditt val. Gör en tolkning av dikten och berätta vad du tycker att den handlar om. Finns det några ord eller fraser som är typiska för kärleksdikter? Illustrera med en bild, foto eller teckning.

 

 1. Skriv en egen kärleksdikt.

 

 1. Att våga mycket för sin kärlek och att dö för sin kärlek.

 

Läsa: "Tristan och Isolde" i Uppdrag svenska 3 sid, 200-203 och "Elvira Madigan" 204-205.

Se Romeo och Julia och säsong 3 av SKAM.

 

Uppgift:

 

Välj antingen den här: De här tre paren dör för sin kärlek. Fundera på vad det är som gör att de här tre berättelserna om kärlek och död blivit till klassiker. Varför är de intressanta för oss än idag? Vad är det i kärleken som gör att den kan leda oss ända in i döden?

 

Eller välj den här: I SKAM säsong 3 får vi följa Isak och Evens kärlek. De går inte in i döden för den, men de vågar visa sin kärlek och kämpar för den. Vad tänker du om deras kärlek? Vad finns det för hinder för deras kärlek? Varför övervinner de hindren?

 

4. Boksamtalet.

När du har läst klart din bok skall vi ha boksamtal i en mindre grupp. Du kommer att leda samtalet kring din egen bok.

 

Lycka till!

 

Uppgifter

 • Frågor till SKAM

 • Faktatext

 • Bokanalys

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: