Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia - Östersjöriket.

Skapad 2017-02-22 16:29 i Hågadalsskolan Uppsala
Stormaktstiden, år 5.
Grundskola 5 Historia
Du skall får lära dig om hur Sverige, ett litet och fattigt land, kunde bli en stormakt i Europa. Vi skall också lära oss vad stormaktens uppkomst och fall innebar för människorna runt Östersjön.

Innehåll

Du kommer att få lära dig:

 • Olika, för perioden viktiga, personer. 
 • Viktiga historiska begrepp.
 • Viktiga händelser under 1600-talet.
 • Hur människor runt Östersjön levde.
 • Hur människor flyttade till och från det svenska Östersjöriket.

Hur ska vi lära oss detta?

 • Genom att läsa i vår lärobok i historia.  
 • Genom filmer.
 • Genom att dramatisera enskilda historiska händelser.
 • Genom klassrumsdiskussioner.
 • Genom ett skriftligt prov på det vi har lärt oss. 

  Du ska visa att du kan:

 • Använda dig av historiska begrepp.
 • Nämna och berätta om olika för tidsperioden viktiga personer.
 • Visa på orsaker och konsekvenser av historiska skeenden.
 • Beskriva levnadsvillkoren för olika folkgrupper inom det svenska riket.

(Genom att...)

 • Delta i diskussioner i klassrummet och i mindre grupper. 
 • Delta i en dramatisering av en historisk händelse.
 • Svara på uppgifter du får av läraren.
 • Skriva ett prov.

Uppgifter

Matriser

Hi
Historia - Östersjöriket.

E
Nivå 2
Nivå 3
Förhållanden, skeenden och gestalter.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Utvecklingslinjer.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Begrepp och källkritik.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder. I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder. I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder. I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt. Kunskapskrav för slutet av års
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: