Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ungdomsklassiker

Skapad 2017-02-23 09:41 i Duveds skola Åre
Grundskola 7 Svenska
Ungdomsklassiker

Innehåll

Mål/syfte

Utveckla förmågan att

 • formulera sig och kommunicera i tal
 • läsa och analysera skönlitteratur
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Detta bedöms

Din muntliga redovisning

 • innehåll och kommunikation
 • struktur
 • språk

Läsförståelse
Tolkning av innehållet
Resonemang om kopplingar mellan verket och dess upphovsman
Slutsatser om hur verket har påverkats av de sammanhang de har tillkommit i

Skriftligt prov

Undervisning

Arbete utifrån häftet De odödliga ungdomsböckerna.
Genomgångar och diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Ungdomsklassiker

Läsa

E
C
A

Tala

E
C
A
Innehåll och kommunikation
Redogörelsen är enkel och planerad. Eleven visar på grundläggande kunskaper i ämnet och kan göra jämförelser. Eleven tittar upp, talar tydligt och är till viss del beroende av sitt manus.
Redogörelsen är utvecklad och väl planerad. Eleven visar på goda kunskaper i ämnet, kan göra jämförelser och dra egna slutsatser. Eleven tittar upp, talar tydligt och använder sitt manus som stöd.
Redogörelsen är välutvecklad och mycket väl planerad. Eleven visar på mycket goda kunskaper i ämnet, kan göra jämförelser, dra egna slutsatser, förklara och visa på samband. Eleven tittar upp, talar tydligt och är självständig gentemot sitt manus.
Struktur
I huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Väl fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Språk
Språket används med viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Språket används med relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Språket används med god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: