Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten på jorden

Skapad 2017-02-23 10:31 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Vatten - egenskaper och fördelning - hållbar utveckling
Grundskola 4 Kemi Geografi Biologi
Vi ska få lära oss mer om vattnet på vår jord och hur det är fördelat. Vi kommer också att lära oss lite mer om vatten i Sverige, vad är skillnaden mellan sött, salt och bräckt, hur är djur och växter anpassade för olika vatten och vad händer om vi ändrar förutsättningarna? Dessutom ska du få ta reda på hur mycket vatten du använder och vad du kan göra för att spara, samt hur vattnet vi använt blir rent igen.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Analysförmåga; Du ska få möjlighet att utveckla förmågan att analysera hur vi påverkar vattnet på vår jord samt vad skillnaden i fördelningen av jordens vatten kan ha för orsaker och konsekvenser.

Procedurförmåga; Du ska få lära dig skillnader mellan sött, salt och bräckt vatten och vad det innebär för djur och växter i de olika miljöerna. Du ska också få lära dig hur vatten renas och vad vi kan göra för att spara på vatten. Du ska också få lära dig namn på hav, sjöar, djur och växter.

Begreppslig förmåga; Du ska få lära dig begrepp som hör till ämnet

Kommunikativ förmåga; Du ska få träna dig i att argumentera och diskutera vattenförbrukning.

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer hur väl du utvecklar förmågorna ovan.

Frågor att besvara;

På vilket sätt påverkar vi vårt vatten och hur kan vi ändra på det?

Hur är djur anpassade för att leva i olika vatten och vad händer om vi ändrar förutsättningarna?

Hur mycket vatten gör du av med under en vecka och hur kan du göra för att minska din förbruktning?

Hur renas vatten och hur är rent vatten fördelat över världen? Vad beror det på och vilka konsekvenser får det?

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att jobba enskilt och i grupp med skillnader mellan hav och sjö, vi tittar på film, läser faktatexter och du ska också få ta reda på hur mycket vatten du själv gör av med under en dag eller vecka.

Vi kommer sedan att fundera på hur vi kan minska vår vattenanvändning, vad händer med vattnet i reningsverket och hur ser det ut på andra håll i världen?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: