Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom och islam

Skapad 2017-02-23 10:48 i Gemensamt i Falun Falun
En studie av judendomen som vi sedan jämför med kristendomen.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Judendomen, kristendomen och islam är syskonreligioner och hör nära samman. De är grenar på samma träd. Kristendomen uppstod ur judendomen och islam blev till under påverkan av judendomen och kristendomen. De flesta religioner har inte kommit till plötsligt och oväntat. De har vuxit fram i en omgivning som de hämtat tankar och intryck från. I det här arbetsområdet ska vi läsa hur judendomen och islam uppstod.

Innehåll

Dessa mål jobbar mot:

Genom undervisningen ges du förutsättningar att...

  • analysera judendomen och islam samt olika tolkningar och bruk inom religionen.

  • analysera hur judendomen och islam påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.

  • söka information om judendomen och islam och värdera källornas relevans och trovärdighet. 

Detta kommer vi att arbeta med:

  • Centrala tankegångar och urkunder (texter, böcker, skrifter) i judendomen och islam.

  • Varierande tolkningar och bruk i dagens samhälle.

  • Huvuddragen i judendomens och islams historia.

  • Samband mellan samhälle och religionerna i olika tider och olika platser.

  • Judiska och muslimska riter, seder och bruk och deras funktion.

Matriser

Re
Judendom och islam

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Världsreligionerna
Du har grundläggande kunskaper om judendomen och islam.
Du har goda kunskaper om judendomen och islam.
Du har mycket goda kunskaper om judendomen och islam.
Likheter och skillnader
Du för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan judendomen och islam.
Du för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan judendomen och islam.
Du för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan judendomen och islam.
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Du visar dina kunskaper genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Du visar dina kunskaper genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Du visar dina kunskaper genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: