Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Simning åk 7

Skapad 2017-02-23 11:23 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
En LPP som beskriver arbetet inom arbetsområdet Simning för åk 7-9.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
En LPP som beskriver arbetsområdet Simning för åk 7.

Innehåll

Syfte:

Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.
 • Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.
 • Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer.

(ur lgr 11)

Centralt innehåll:

 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Olika simsätt i mag-och ryggläge.
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.

(ur lgr 11)

Arbetssätt:

Vi kommer under åk 7 arbeta med simning en gång varannan vecka. Undervisningen kommer då behandla tre områden: simprov, simteknik och livräddning. Vi kommer inleda med att alla elever gör ett simprov där man behöver klara 200m (varav 50m i ryggläge) utan att vila under simningen. Vi kommer sedan under höstterminen fokusera på simteknik och träna fyra olika simsätt: bröstsim, liksidigt ryggsim, crawl och ryggcrawl. Under vårterminen kommer vi sedan att fokusera på livräddning där eleverna kommer att träna att bogsera någon i vatten, lyfta upp en person ur djupt vattnet samt livrädda med förlängda armen. Under året kommer vi även att varva in lekar, stafetter och andra typer av träningar.

 

Bedömning:

Bedömningen kommer att baseras på följande kriterier utifrån läroplanen:

 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser (…) till aktiviteten och samman­hanget.
 • Dess­utom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.

 (ur lgr11)

Bedömningen utgår från följande punkter:

 • Aktivt deltagande i undervisningen
 • Har klarat simprovet
 • Teknik i de fyra simsätten
 • Kunskap och förmåga i livräddning

Matriser

Idh
Idrott & Hälsa - Simning åk 7

F
E
C
A
Simprov
Eleven har inte klarat simprovet.
Klarar simprovet på 200m (varav 50m i ryggläge) utan vila.
Simteknik
Eleven har inte nått kunskapskraven på denna aspekt.
Visar på god teknik i några av simsätten och kan hjälpligt utföra de övriga.
Visar på god teknik i alla simsätt och kan simma dem kontrollerat och förbättra sin simning till viss del utifrån instruktioner.
Visar mycket god teknik i de olika simsätten. Kan simma kontrollerat med god kontroll på andning. Kan själv utveckla sin simning utifrån sina kunskaper och färdigheter.
Livräddning
Eleven har inte nått kunskapskraven på denna aspekt.
Han kunskap i förlängda armen och kan de grundläggande principerna kring bogsering i vatten.
Kan utföra livräddning med förlängda armen med viss säkerhet. Kan bogsera en person i vatten med viss säkerhet och genomföra ett lyft av person upp på land.
Kan utföra livräddning med förlängda armen med stor säkerhet. Kan bogsera en person i vatten med stor säkerhet och god kontroll över sig själv och personen som livräddas. Kan genomföra ett lyft av person upp på land.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: