Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva en insändare

Skapad 2017-02-23 11:26 i LMH-enheten Uppsala
Ni ska lära er känna igen hur en insändare ser ut och kunna skriva en egen insändare.
Grundskola 8 – 9 Svenska
Du kommer att jobba med vad en insändare är och vad den kan ha för betydelse för den som skriver den, för den som läser den och vad den kan få för effekter i samhället.Du ska även få skriva minst en egen insändare.

Innehåll

Syfte

Syftet är att bli bekväm med att skriva för att uttrycka åsikter, i en form som är den lättaste när det gäller att påverka andra människor. Eleverna får fundera över sina möjligheter att påverka samt fundera över betydelsen av insändare i samhället, för människor och för tidningar.

Centralt innehåll

Se kopplade punkter.

Så här ska vi arbeta

Läsa insändare och ta ut de delar som är typiska för sådana. Du kommer under arbetet med detta få utrymme att fundera över insändarens betydelse och funktion i vårt samhälle. Du ska sedan skriva en egen insändare. Vi funderar över vad som gör människor upprörda och vad som påverkar oss själva.

Kunskapskrav

Fokus på kravet att skriva insändare med anpassning till texttyp och med tydligt språk. Detta bedöms i de insändare eleverna producerar.

 

Uppgifter

 • Mall för insändare

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Insändare

Bedömningsmatris egen insändare

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Anpassning till texttyp
"I huvudsak fungerande" Insändaren har rubrik, åsikt. underskrift.
"relativt väl fungerande" Insändaren för fram åsikt och argument, rubrik och text hänger ihop. Längden är lämplig för publicering.
"väl fungerande" Syftet är i fokus hela tiden. Åsikt och argument förs fram och markeras för största möjliga effekt. Ordvalet gör läsningen tydligare och mer intressant.
Språklig variation och textbindning
"viss språklig variation, enkel textbindning" Det är möjligt att följa med i texten, försök att använda några sätt att uttrycka sig.
"relativt god språklig variation, utvecklad textbindning" Det är lätt att följa med i texten tack vare ordval och kommatering. Texten visar prov på olika sätt att uttrycka sig.
"god språklig variation, välutvecklad textbindning" Det finns inga tveksamheter i hur saker hänger ihop, valet av ord som leder vidare ger inte utrymme för missförstånd, kommateringen skapar meningar med flyt. Språket visar prov på olika sätt att ta upp ämnet och att beskriva det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: