Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Öppet Musikjam

Skapad 2017-02-23 11:40 i Åre skola Åre
Grundskola F Musik
Spela Instrument och sjunga tillsammans.

Innehåll

PLANERING FÖR ENSKILDA MOMENT/PROJEKT

¤ Vilka mål/förmågor från läroplanen vill jag särskilt nå?

 

Jag vill att eleverna ska ha lätt för och vill gärna uttrycka sig musikaliskt.

Förmågan att samarbeta i grupp och diskutera det som skapas. 

Väcka intresse för nya instrument och sätt att uttrycka sig.

 

FÖRUTSÄTTNINGAR / RAMAR

¤ Vad heter projektet

Öppet Jam

¤ Personal att tillgå

Viktor

¤ Elever att tillgå 

Halv klassgrupp eller "öppet flöde" variant

¤ Tid till förfogande

En timme max

¤ Övrigt som påverkar projektet

Aktivitet i fikarummet, skolsköterskan eller biblioteket.
Ordningen i musikrummet. det behövs inventeras och ställas i ordning inför framtida aktiviteter i rummet.

 

GENOMFÖRANDE/BESKRIVNING:

Öppet jam går ut på att få en genomflödande kreativ process utan att det ska bli för stökigt. med hjälp av keyboarden i musikrummet kan vi starta trummaskinen på en valfri takt och därefter kan eleverna hoppa in och ut ur jammet som de vill. Med hjälp av de instrument som man plockat fram har vi kul och gör olika ljud.

Att ta en paus ungefär var femte minut kan vara bra för att antingen ändra beat, takt eller volym på trummaskinen. man kan behöva ge instruktioner till eleverna, byta instrument och man kan sätta igång jammet igen genom att starta upp olika instrument genom att peka ut när de ska börja spela.

 

 

UTVÄRDERING av MOMENT/PROJEKT

¤ Vad gick bra?

Musiken kom snabbt igång tack vare keyboarden, den är tacksam på grund av många olika ljud, ljudeeffekter och trummaskinen.

vi använde oss av: en gitarr, en keyboard, ett blåsinstrument, en xylofon och en trumma.


det vart långa låtar och under låtens gång så byttes det instrument, elever lämnade rummet och nya elever kom in utan att musiken tystnade. volymen hölls lågt men man fick hoppa in ibland och dra ner den.

 Två av eleverna utvecklade vidare och började skriva låttexter som de ställde fram på notställ för alla att sjunga.

 

¤ Vad kunde vi gjort annorlunda/bättre med tanke på hur det blev?

Ställt iordning mer noggrant så att passagerna mellan instrument byte sker lättare utan krockar med människor och föremål. ha fler instrument att välja mellan, ett instrument skåp, hylla eller ställ hade varit bra för detta.

I och med stökigheten i rummet så blir det lätt rörig stämning.

 

Är det några av målen/förmågorna som inte uppnåddes eller var det tom fler som nåddes?

 Två av eleverna utvecklade vidare och började skriva låttexter som de ställde fram på notställ för alla att sjunga.

(träning på att skriva, rimma och kreativitet)

 

Intresset för att spela in det som spelas väcktes otroligt mycket. Det tycker jag verkar väldigt kul, och ska kolla in på hur det ser ut med inspelningsmöjligheter. 

 

Släppa ett Album gjort av FSK?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: