Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och kort division åk 4

Skapad 2017-02-23 12:26 i Skolan Lär Grundskolor
Grundskola F
Vi övar på olika beräkningsmetoder vid multiplikation och division.

Innehåll

Pedagogisk planering åk 4

Multiplikation och division

 

Kunskapskrav

Problemlösningsförmåga: Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär. 

Kommunikations- och resonemangsförmåga: Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett fungerande sätt och kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang. 

Begreppsförmåga: Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerade sätt. 

Metodförmåga: Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredsställande resultat.

 

Centralt innehåll

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal vid beräkningar med skriftliga metoder. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer. 

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

 

Vi kommer att träna på:

* Att kunna räkna multiplikation i flera steg.

* Att kunna räkna multiplikation med uppställning.

* Att kunna räkna kort division.

* Att kunna beräkna medelvärden.

* logiskt tänkande och att se rimlighet vid beräkningar och problemlösning.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: