Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, kap 6 och 7 åk 1

Skapad 2017-02-23 13:01 i Skulltorps skola Partille
En lpp för kapitel 6 och 7 mattesafari åk1
Grundskola 1 Matematik
Addition, talområde 10-20

Innehåll

 Matematik /siffror och tal

Vad ska vi lära oss?

 

När du har arbetat med det här kapitlet ska du ha lärt dig:
Om talen från 10 till 20 
Och att räkna dem med addition.
Om tiotal och ental och hur du tar hjälp av entalen när du räknar addition. 
Talraden från 0-20
Om talet före och talet efter.
Att jämföra och storleksordna tal. 
Att man kan byta plats på talen i addition.
Mer om hur man löser textuppgifter med addition. 

Hur skall vi göra?

I undervisningen kommer vi bland annat arbeta med genomgångar på tavlan och enskilt. Vi kommer att räkna med stora saker och små saker. Vi kommer att räkna med pengar och med varann. Spela spel och öva på ipaden. 

Kom ihåg att det här är en ungefärlig planering, som kan komma att ändras. 

När ?

Arbetsområdet pågår under perioden 1/2-17 t.om 10/4-17

Varför ska vi göra det här?

De här förmågorna kommer stå i centrum under arbetsområdets gång:

Fömågan att ta till sig en instruktion samt metoder, kommunikation, begrepp, resonomang och problemlösning.

Bedömning.

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras kontinuerligt under arbetet.
Genom att vi ser hur eleven deltar i genomgångar i grupp och individuellt.
Hur eleven arbetar självständigt i boken och hur eleven klarar diagnoserna i slutet av kapitlen. 

  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: