Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att göra en undersökning och att skriva en laborationsrapport i biologi.

Skapad 2017-02-23 13:30 i Norgårdenskolan 7-9 Uddevalla
Grundskola 7 Biologi
Du kommer att genomföra en systematisk undersökning i biologi. Du skall undersöka hur kroppens puls förändras i samband med olika sorters muskelarbete, dynamiskt och statiskt. Du kommer att redovisa ditt resultat i ett diagram, dra slutsatser utifrån ditt resultat och försöka förklara din slutsats utifrån dina kunskaper om kroppen.

Innehåll

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

Du ska få lära dig om att:

 • Göra naturvetenskapliga undersökningar.
 • Göra laborationsrapporter.
 • Människan

Undervisning/Metoder

Vi kommer att:

 • göra en vetenskaplig undersökning
 • skriva laborationsrapport

Bedömning och redovisning

Bedömningen kommer att ske under utförande samt efter inlämning av laborationsrapport som skrivs utifrån färdiga frågeställningar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Bi  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  E 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  C 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  C 9
 • Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Bi  C 9
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  C 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  A 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  A 9
 • Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
  Bi  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  A 9

Matriser

Bi
Laborationsrapport bedömning år 7

E
C
A
Genomföra undersökning
Du kan med stöd genomföra undersökningen enligt planering.
Du kan med visst stöd genomföra undersökningen enligt planering.
Du kan genomföra en undersökningen enligt planering.
Resultat, modeller & teorier
Du kan jämföra resultatet med frågeställningen och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologi.
Du kan jämföra resultatet med frågeställningen och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologi.
Du kan jämföra resultatet med frågeställningen och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologi.
Resultat & förbättring
Du bidrar till att ge förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Du ger förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Du nämner resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Dokumentera undersökningar
Du gör en enkel dokumentation av undersökningen med en skriftlig rapport som innehåller alla delar.
Du gör en utvecklad dokumentation av undersökningen med en skriftlig rapport som innehåller alla delar.
Du gör en välutvecklad dokumentation av undersökningen med en skriftlig rapporter som innehåller alla delar.
Resultat
Du använder fakta på ett i huvudsak fungerande sätt för att förklara resultatet.
Du använder fakta på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara resultatet.
Du använder fakta på ett väl fungerande sätt för att förklara resultatet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: