Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring ht-17

Skapad 2017-02-23 13:47 i Friskolan Metis Grundskolor
Detta kapitel handlar om negativa tal och hur man använder potenser och prefix för att skriva små och stora tal.
Grundskola 9 Matematik
Det här kapitlet handlar om samband, funktioner och procentuella förändringar.

Innehåll

Matriser

Ma
Samband och förändring ht-17

Du behöver öva mer på detta område
Du behärskar momentet till viss del
Du behärskar momentet helt och hållet
2.1 Funktioner
2.2 Linjära funktioner
2.3 Räta linjens ekvation
2.4 Procentuell förändring
2.5 Upprepad procentuell förändring

Ma
Kunskapskrav i matematik

E-kvalité
C - kvalité
A- kvalité
Begrepp
Eleven visar inte kunskaper om begreppen i området
Eleven visar grundläggande kunskaper om begreppen i området
Eleven visar goda kunskaper om begreppen i området
Eleven visar gmycket goda kunskaper om begreppen i området
Metod
Eleven visar inte kunskaper om metoder inom området.
Eleven har i huvudsak fungerande metoder.
Eleven använder ändamålsenliga metoder.
Eleven använder ändamålsenliga och effektiva metoder.
Problemlösning
Eleven visar inte kunskaper för att tolka och lösa problem.
Eleven väljer en i huvudsak fungerande strategi med viss anpassning till problemet.
Eleven väljer en relativt väl fungerande strategi med förhållandevis god anpassning till problemet.
Eleven väljer en väl fungerande strategi med god anpassning till problemet.
Resonemang
Eleven visar inte kunskaper för att föra ett matematiskt resonemang.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven för ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang.
Eleven för ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang.
Kommunikation
Eleven visar inte kunskaper för att redovisa tillvägagångssätt.
Elevens redovisningar omfattar endast delar av uppgifterna men är möjliga att förstå och går delvis att följa.
Elevens redovisningar omfattar större delen av uppgifterna och är lätta att förstå och följa. Det matematiska språket är godtagbart.
Elevens redovisningar är strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk och omfattar alla uppgifter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: