Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2017-02-23 15:19 i Liljansskolan Falun
Ett arbetsområde om forntiden från de första människorna fram till järnåldern.
Grundskola F – 1 Svenska Historia SO (år 1-3)
Vi börjar med jordens utveckling. Hur blev jorden till och hur kunde liv börja utvecklas på jorden? Hur var det under istiden? Hur levde människorna under forntiden? Fanns det människor och djur i Sverige då? Du kommer att få upptäcka livet på sten-, brons- och järnåldern. Vilka var de första människorna i Sverige, hur levde människorna, vad levde de av och hur var deras liv?

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du:

 • kan ge exempel på hur människor levt under de olika tidsåldrarna stenålder, bronsålder och järnålder
 • förstå olika tidsbegrepp samt läsa av en tidslinje
 • kan ge exempel hur man kan se spår av forntiden i naturen

Innehåll

 

 • Istiden
 • Spår av istiden som går att se i vår natur
 • Stenålder, bronsålder och järnålder - hur människor levde under dessa tidperioder

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta så här:

 • ha genomgångar i helklass
 • se på bildspel/ film
 • läsa och bearbeta faktatexter
 • skriva faktatexter utifrån olika modeller
 • göra beskrivande bilder
 • diskussioner och arbetsuppgifter i små grupper kring frågor och påstående

 

 

Redovisning

Du kommer att få visa vad du kan genom att kontinuerligt under arbetsområdet:

 • skriva egna faktatexter
 • svara på frågor skriftligt och muntligt om de olika tidsperioderna
 • delta i diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

Hi Sv SO
Bedömningen gäller förmågan att beskriva samt att använda tidsbegrepp

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
SO
Förmågan att beskriva delar av människan tidiga historia:
 • SO   3
Du kan - med hjälp -namnge de olika tidsåldrarna och berätta kortfattat om hur människor levde då.
Du kan - på ett enkelt sätt - namnge de olika tidsåldrarna och berätta om hur människor levde då .
Du kan - på ett utförligt sätt - namnge de olika tidsåldrarna och berätta om hur människor levde då
SO
Förmåga att beskriva hur man kan se spår av forntiden i naturen:
 • SO   3
Du kan - med hjälp - beskriva hur man kan se spår av forntiden i naturen.
Du kan - på ett enkelt sätt - beskriva ur man kan se spår av forntiden i naturen.
Du kan - på ett utvecklat sätt - beskriva hur man kan se spår av forntiden i naturen.
SO
Förmågan att använda tidslinjer och tidsbegrepp:
 • SO   3
Du kan - med hjälp - använda tidslinjer och tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Du kan - till viss del - använda tidslinjer och tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Du kan - i stor utsträckning - använda tidslinjer och tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: